Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξετάσεις για Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας-Μάιος 2024: Το Πρόγραμμα και τα Εξεταστικά Κέντρα 

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξετάσεις για Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας-Μάιος 2024: Το Πρόγραμμα και τα Εξεταστικά Κέντρα – Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εξετάσεις για Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζει ότι από τις 04-04-2024 έχει ανακοινωθεί ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) εξεταστικής περιόδου 2024A και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη  γλώσσα και επίπεδο. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι από τις 27-02-2024 έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου 2024A.

O πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα ΕΔΩ

 Tο πρόγραμμα των εξετάσεων ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

  • Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
  • Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
  • Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Eξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

               Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2024A  θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χανίων, όπου  θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα  Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:

Α’ Αθήνας:

1) 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

(για υποψηφίους Α.με Α. και

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) 

2) 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 1ο ΓΕΛ Καισαριανής «ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ»

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα Α, Β, Γ

4) 26ο ΓΕΛ Αθηνών «Μαράσλειο»

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

5) 8ο ΓΕΛ Αθηνών

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Β’ Αθήνας:

1) 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα Α, Β, Γ

2) 2ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 3) 3ο  ΓΕΛ Αμαρουσίου

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Γ’ Αθήνας:

1) 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω

Εξεταζόμενη γλώσσα:  Αγγλικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β 

Δ’ Αθήνας:

1) 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

2) 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

Πειραιά:

1)  Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά

Εξεταζόμενη γλώσσα:  Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Β, Γ

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά,  Ισπανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ 

Αχαΐας:                                               

1) 6ο Γυμνάσιο Πατρών

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ   

2) 9ο ΓΕΛ Πατρών

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

3) 3ο ΓΕΛ Πατρών

  Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά,

  Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

  Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

  Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

Ιωαννίνων:                       

1) 5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

2) 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά,

Εξεταζόμενα επίπεδα:   Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

3)  Πρότυπο ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά,

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β         

Λάρισας:                            

1) Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Εξεταζόμενες γλώσσες:  Αγγλικά, Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β 

2)  5ο ΓΕΛ Λάρισας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ         

Ανατ. Θεσσαλονίκης:    

1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο (για υποψηφίους Α.με Α. και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες)

2) 11ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ 

3) 12ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά,

Εξεταζόμενο επίπεδο:  Β                                                                               

5) 23ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ                                                                    

6) 1ο  ΕΠΑΛ Καλαμαριάς

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ 

7) 4ο  ΓΕΛ Καλαμαριάς

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β

Δυτ. Θεσσαλονίκης:

1) 1o ΓΕΛ Σταυρούπολης

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά   

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 1o ΓΕΛ Ευόσμου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 2ο ΓΕΛ Νεάπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά,

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ                                                                 

Ηρακλείου:

1) 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ 

2) 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

3) 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ                                                                  

Χανίων:                                  

1)  1ο ΓΕΛ Χανίων

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

2) ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης για εξετάσεις ελληνικής PISA: Οι λίγοι δεν θα εμποδίσουν τους πολλούς 

Τοποθέτηση 56 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση