Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Αμοιβές Συντονιστών Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας-Υπευθύνων Δ/νσεων-Εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Αμοιβές Συντονιστών Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας-Συντονιστών ΠΔΕ-Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας.

Αμοιβές Συντονιστών Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 473 – 08.02.2022 η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 6633/ K5 αναφορικά με την αμοιβή:

α) των Συντονιστών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του έργου του “Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας”, η οποία καθορίζεται  στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) ανά μήνα και των Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία καθορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) ανά μήνα και

β) των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας (υποστήριξη εποπτείας της Μαθητείας), η οποία καθορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητευόμενο .

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 473 – 08.02.2022 

________________

Αναλυτικά
Άρθρο 1

Αμοιβή Συντονιστών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του έργου του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας»

1. Τον καθορισμό αμοιβής των Συντονιστών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση του έργου του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4763/ 2020 (Α΄ 254), που προκύπτουν από την υπό στοιχεία 138797/Κ5 (Β΄ 5253/2021) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) ανά μήνα.

Οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και τα παραδοτέα που απαιτούνται για την αμοιβή τους περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 1197302 (Β΄ 4531/2021) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τον καθορισμό αμοιβής των Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του έργου του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254/2020), που προκύπτουν από την υπό στοιχεία 138797/Κ5 (Β΄ 5253/2021) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) ανά μήνα.

Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα παραδοτέα που απαιτούνται για την αμοιβή τους περιγράφονται στην παρ. 5 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 1197302 (Β΄ 4531/2021) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2

Αμοιβή Εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας (υποστήριξη εποπτείας της Μαθητείας)

Τον καθορισμό αμοιβής για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» (υποστήριξη εποπτείας της Μαθητείας) της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθεται η εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο ή από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. ή από τους Διευθυντές των Ε.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 και 15 της υπ’ αρ. 1197302 (Β΄ 4531/2021) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητευόμενο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» και ανά επίσκεψη στον εργασιακό χώρο.

Οι αρμοδιότητες των εποπτών εκπαιδευτικών περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 1197302 (Β΄ 4531/2021) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για την αμοιβή τους απαιτείται η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης για κάθε εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση