Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ Αναμορφωμένων Πινάκων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Προκηρύξεων 2ΕΑ και 1ΕΑ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ Αναμορφωμένων Πινάκων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), 1ΕΑ  Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

ΦΕΚ Αναμορφωμένων Πινάκων ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με την υπ’ αρ. 773/6.8.2020 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π.:

α) Ανακαλείται η υπ’ αρ. 1456/16.12.2019 κυρωτική απόφαση του Β΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., κατά το μέρος που αφορά τους υποψηφίους μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων:

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΘΕΣΗ 101),

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 103),

ΠΕ25 (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΘΕΣΗ 104),

ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΘΕΣΗ 105),

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΘΕΣΗ 106) και

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΘΕΣΗ 107).

β) Aναμορφώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των ως άνω κλάδων, σύμφωνα με την 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 14), που δημοσιεύθη- καν στα Γ΄ 2361/2019 και Γ΄ 2380/2019 και δημοσιεύονται εκ νέου ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1271 – 13.08.2020 –  Αναμορφώμενοι Πίνακες ΕΕΠ

___________________

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με την υπ’ αρ. 772/6-8-2020 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π.:

α) ανακαλείται η υπ’ αρ. 1360/26-11-2019 κυρωτική απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1487/23-12-2019 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ κατά το μέρος που αφορά τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (θέση 210) και

β) αναμορφώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που δημοσιεύθηκε στα υπ’ αρ. 2350/Γ’/13-12-2019 και 2435/31-12-2019 σύμφωνα με την 1ΕΑ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 13) και δημοσιεύεται εκ νέου ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ Γ 1272 – 13.08.2020 –  Αναμορφώμενοι Πίνακες ΕΒΠ

Δείτε επίσης

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών 2020-21 | Εγγραφο
Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τους διορισμούς-αλλαγές λόγω αποδοχής αιτήσεων θεραπείας από ΑΣΕΠ
Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
 Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 07.08.2020: Αιτήσεις απόσπασης-άσκηση ιδιωτικού έργου-άδειες άνευ αποδοχών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση