Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και μουσικής επιστήμης για το 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και μουσικής επιστήμης για το 2023 – Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023. 

ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και μουσικής επιστήμης

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ 2066/16-8-2023  τα ονόματα των 250 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των 25 εκπαιδευτικών, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις μονίμων.

Συγκεκριμένα:

Α. Διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β’ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ, όπως ισχύουν, και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 250 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01 και ΤΕ01.19, σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

Β. Διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 1588/2021), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 25 εκπαιδευτικοί, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

Δείτε το ΦΕΚ Γ 2066/16-8-2023

ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και μουσικής επιστήμης

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Δείτε

Αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023: Αιτήσεις από 21 μέχρι 23.08-Ποιοι δικαιούνται | Εγγραφο 

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται 

Μια συνδρομή σε ζητήματα διευθέτησης διαδικασίας μόνιμου διορισμού αλλά και άλλων θεμάτων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – Ψυχολόγων ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30.

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια

Ακολούθως παρατίθενται:

  • Τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται να καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  • Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Ορκωμοσίας.
  • Οι σχετικές προθεσμίες.
  • Η Ανάληψη υπηρεσίας.
  • Η διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  • Η αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας.
  • Η αφετηρία υπολογισμού μισθοδοσίας  και τα μισθολογικά του νεοδιόριστου.
  • Τα σχετικά με τον Ασφαλιστικό φορέα των νεοδιόριστων και τις προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο.
  • Οι άδειες που δικαιούνται οι νεοδιόριστοι.
  • Τι ισχύει για τις Υπηρεσιακές Μεταβολές: Μεταθέσεις-Αποσπάσεις νεοδιόριστων.

Δείτε ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση