Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ κατά κλάδο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ κατά κλάδο-Κοινή Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή.

Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4070 – 06.09.2021 η υπ. αρίθμ. 105670/ΓΔ4 Κοινή Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή με την κατανομή στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) κατά κλάδο των 609 μόνιμων θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

Οι μόνιμες θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕΔΑΣΥ

(Παρατίθεται και ο αντίστοιχος αριθμός θέσεων στα ΚΕΣΥ)

α) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις, (ΚΕΣΥ 55)

β) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (ΚΕΣΥ 223)

γ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέσεις, (ΚΕΣΥ 24)

δ) ΕργασιοθεραπευτώνΕργοθεραπευτών (ΠΕ29): πενήντα τρεις (53) θέσεις, (ΚΕΣΥ 34)

ε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (ΚΕΣΥ 223)

στ) Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις. (ΚΕΣΥ 6).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Κατανομή στα ΚΕΔΑΣΥ κατά κλάδο των θέσεων ΕΕΠ

_____________

Αναλυτικά η Απόφαση με την κατανομή

Κατανομή στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

αποφασίζουμε:

1. Κατανέμουμε τις θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που συστάθηκαν κατά κλάδο σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας, ως ακολούθως:

2. Μια εκ των θέσεων του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και μία εκ των θέσεων του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης αντίστοιχα (σύνολο 4 θέσεις) καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη.

3. Κατανέμουμε μια επιπλέον θέση εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ02- Φιλολόγων, στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κατανομή

του πίνακα του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 129064/ΓΔ5/27-7-2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3233).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Κατανομή στα ΚΕΔΑΣΥ κατά κλάδο των θέσεων ΕΕΠ

Δείτε επίσης

Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ με εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ: Ποιες οι διαφορές με την στελέχωση των ΚΕΣΥ
Διαπιστωτική: Μεταφορά υπαλλήλων στα ΚΕΣΥ από τα καταργηθέντα ΚΕΔΔΥ
ΦΕΚ: Κατανομή Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων σε ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ
Σχολεία ΣΔΕΥ ανά ΚΕΔΑΣΥ στις 13 ΠΔΕ της χώρας | Κατάλογοι
Κενές θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων: Το νομοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία πλήρωσης
 ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πριν φύγετε

Δεν δικαιολογείται απουσία μαθητή λόγω κρούσματος στην τάξη: Τι είπε η Ν. Κεραμέως για τα νέα Πρωτόκολλα
Υπουργείο Παιδείας-ασφαλές άνοιγμα σχολείων: Πως θα προσέρχονται εκπ/κοί-μαθητές-Διαχείριση κρούσματος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση