Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ Οριστικού Πίνακα 1ΕΑ: Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ Οριστικού Πίνακα 1ΕΑ: Πίνακας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

ΦΕΚ Οριστικού Πίνακα 1ΕΑ

Εξεδόθη το ΦΕΚ Γ 2350 – 13.12.2019 με τον Πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 1360/26.11.2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/τ.ΑΣΕΠ/25.04.2019), ως εξής:

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 60/ν. 4589/2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 1ΕΑ/2019

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δείτε το ΦΕΚ Γ 2350 – 13.12.2019  

__________________

Τι προβλέπει ο νόμος των διορισμών

Μετά όλα αυτά το especial.gr θεωρεί χρήσιμο να παραθέσει προς υπενθύμιση, τι προβλέπουν τα σχετικά άρθρα 62 και 63 του νόμου των διορισμών 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 – “Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.” και τις προαπαιτούμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι προαπαιτούμενες Υ.Α.

Θεωρούμε ως προαπαιτούμενα των μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή πως είναι:

1. H Eκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (KYA) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα των 4.500 θέσεων. (Εγινε, δείτε εδώ)

2. Η Εκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για:

  • Την κατανομή των 4.500 θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή διορισμού.
  • Τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (Ν.4589/19, άρ. 65, παρ. 1, περ. α, υποπερ. ββ)
  • Την Πρόσκληση προς τους υποψήφιους (αυτή τη στιγμή ΕΕΠ και ΕΒΠ) για δήλωση προτίμησης περιοχών διορισμού…..Η συνέχεια εδώ

__________________

Δείτε σχετικά

Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ για κατανομή: Απορίες – Ερωτήματα – Παράθεση στοιχείων
Οριστικός Πίνακας 1ΕΑ ΕΒΠ
Αριθμοί προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και Οργανικά κενά για το 2018-19 και 2017-18 | Πίνακες
Ανάλυση κατανομής ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πίνακες – Σενάριο ισοκατανομής – Η επόμενη μέρα
Κατανομή διορισμών Ειδικής: Πίνακες και Διάγραμμα | Tου Πάνου Ντούλα
Κατανομή και διορισμοί: Ενημερωτικό σημείωμα Αιρετού Ν. Κορδή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση