“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ Τροποποίησης 1ΓΕ/2019 από το ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ Τροποποίησης 1ΓΕ/2019 από το ΑΣΕΠ: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συγκεκριμένη Προκήρυξη, παραμένει έως και τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

ΦΕΚ Τροποποίησης 1ΓΕ/2019

Οπως είχε ανακοινώσει το ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 1 – 24.01.2020 η Τροποποίηση της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45/τ.ΑΣΕΠ/24.12.2019.

Δείτε το ΦΕΚ

Τροποποίηση της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45/τ.ΑΣΕΠ/24.12.2019.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την υπ’ αριθμ. 1ΓΕ/2019 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο:

ΦΕΚ 45/τ.ΑΣΕΠ/24.12.2019 και αφορά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υπoψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. ως εξής:

  1. Στη σελίδα 1088 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, διαγράφονται ο ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 152 ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡ- ΓΑΝΩΝ και ο ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ 252 με τους αναφερόμενους τίτλους.
  2. Στην ίδια σελίδα, στον ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 153, ο κωδ. τίτλου 253 από το εσφαλμένο:
ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΙ
 

 

 

 

 

253

Πτυχίο τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που δια- θέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

 

Αντικαθίσταται στο ορθό:
ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΙ
 

 

 

 

 

 

253

Πτυχίο τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

 

  1. Στη σελίδα 1117 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ. στη στήλη ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, στην τέταρτη από το τέλος σειρά «Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρμογές Η/Υ), κλάδος ΠΕ79.02», προστίθεται στη στήλη «ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΗΜΕΔΑΠΗΣ (ή ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)» μετά τη φράση «ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ» η φράση «/ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ».

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 1 – 24.01.2020

Δείτε σχετικά

Τροποποίηση Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 | Ανακοίνωση ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης

Πίνακες Γενικής: Απαντήσεις-video-Υπολογισμός προϋπηρεσίας-Επισημάνσεις ΑΣΕΠ & ΥΠΑΙΘ
Υπουργείο Παιδείας-Διορισμοί: Οριστικοί Ειδικής Αγωγής 3ΕΑ τον Μάρτιο – Για Γενική δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα
Τα τελευταία νέα για τους μόνιμους διορισμούς

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση