Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Φοιτητές μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΠ: Καλούμε ΕΑΠ και ΥΠΑΙΘ να επιλύσουν το ζήτημα της πρακτικής μας άσκησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Φοιτητές μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΠ: Καλούμε ΕΑΠ και ΥΠΑΙΘ να επιλύσουν το ζήτημα της πρακτικής μας άσκησης – Επιστολή διαμαρτυρίας.

Φοιτητές μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΠ
Σύμφωνα με τους 59 φοιτητές του προγράμματος “Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).:
Μέσω πανδημίας, εκτάκτων μέτρων και απαγορεύσεων για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η πρακτική μας άσκηση (κωδικός εκπαιδευτικής ενότητας πρακτικής στο μεταπτυχιακό-ΕΑΓ62) ανεστάλη με φυσική παρουσία στις επιλεγμένες δομές των φοιτητών, μετά την πρώτη εβδομάδα παρουσίας στις δομές.
Ορισμένοι από εμάς, προλάβαμε και πραγματοποιήσαμε 5 παρουσίες από τις συνολικά 20 που προέβλεπε το Ε.Α.Π.

Έχοντας ολοκληρώσει και καταθέσει την τελική εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος, μας ζητήθηκε η κατάθεση ισοδύναμων εργασιών για τις ημέρες που δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε δια ζώσης πρακτική άσκηση, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να αναγνωρίζεται με σχετικό ΦΕΚ ή ΥΑ ως αποδεκτός εναλλακτικός τρόπος περάτωσης της πρακτικής.

Η αδιαφορία του Ε.Α.Π και του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι χαρακτηριστική. Έτσι, στις 26/02/2021 καταθέσαμε συλλογικά εξώδικη διαμαρτυρία προς το πανεπιστήμιο και του Υπουργείο, χωρίς καμία απάντηση ακόμη. 

Αναλυτικά το κείμενο
Φοιτητές μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΠ
59 μεταπτυχιακοί φοιτητές Ειδικής αγωγής, ένα Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα εξώδικο και εκκωφαντική σιωπή…

Οι μέρες περνούν και ενώ το τελευταίο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2020- 2021) του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ολοκληρώθηκε και επίσημα, καμία ενημέρωση, απάντηση ή προσπάθεια επικοινωνίας δεν πραγματοποιήθηκε από τους αρμόδιους φορείς προς τους τελειόφοιτους σπουδαστές σχετικά με την ολοκλήρωση των σπουδών μας.

Απαξίωση και χαρακτηριστική αδιαφορία σχετικά με το ζήτημα που μας αφορά και γιγαντώνει τους φόβους μας.

Τους φόβους μας για το πότε θα ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, για την ηθική επιβράβευση των κόπων μας, το αντίκρισμα του οικονομικού ποσού που έχουμε καταβάλει εμπρόθεσμα και με συνέπεια για δύο συναπτά έτη (όσο και η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος), την ενέργεια που έχουμε αφιερώσει συνειδητά για την περαιτέρω επιμόρφωσή μας στον κλάδο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Οι δυσκολίες λόγω της πανδημίας, των έκτακτων μέτρων και των απαγορεύσεων που λαμβάνονται για την προστασία όλων μας, άρχισαν να μας θορυβούν ακόμη περισσότερο με την έναρξη παρακολούθησης της ενότητας ΕΑΓ62- Πρακτική Άσκηση (Π.Α.), όπου καλούμασταν βάσει του κανονισμού του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησής μας, να παραβρεθούμε σε δομές Ειδικής Αγωγής ή συναφείς διαγνωστικούς φορείς (Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ψ.Υ., Ι.Π.Δ.) ώστε να πραγματοποιήσουμε την πρακτική μας άσκηση και να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας.

Πιο συγκεκριμένα,

το χρονοδιάγραμμα παρουσίας των φοιτητών στις δομές Π.Α., όπως προτάθηκε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα αφορούσε το διάστημα 02/11/2020 έως και 06/12/2020 (ή έως 13/12/2020 ως αναπλήρωση σε περίπτωση ανάγκης), δηλαδή είκοσι (20) συνολικά παρουσίες.

Όπως προαναφέρθηκε,

λόγω της σοβαρής επικρατούσας υγειονομικής κατάστασης, εξ’ αρχής εκφράσαμε ανά τμήμα στον αρμόδιο καθηγητή-σύμβουλό μας (ΣΕΠ) την αγωνία και την ανησυχία μας για το πώς θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε με φυσική παρουσία την πρακτική άσκηση σε δομές ειδικής αγωγής, όπου λαμβάναμε τυπικές διόλου αποσαφηνιστικές και συγκεκριμένες απαντήσεις στα λογικώς τιθέμενα ερωτήματά μας.

Επίσης,

οι διαβεβαιώσεις για ομαλή έκβαση της ενότητας της ΠΑ καθώς και για τις }συνεχείς~ προσπάθειες του εκπαιδευτικού ιδρύματος για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των σπουδών μας μέσω επαφών με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτελούσαν τη μόνιμη τακτική αντιμετώπισης των αγωνιωδών ερωτημάτων μας.

Και κάπως έτσι,

έχοντας μόλις πραγματοποιήσει την πρώτη εβδομάδα παρουσίας (02/11/2020-06/11/2020, 5 παρουσίες) στις δομές ειδικής αγωγής όπου συμμετείχαμε ως παρατηρητές του εκάστοτε εκπαιδευτικού/διαγνωστικού πλαισίου, στις 07/11/2020 εκδόθηκε υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΡΩΣΧ46ΜΤΛΗ-Κ26) με θέμα

«Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́4899)» όπου σχετικά με τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., μεταξύ άλλων προέβλεπε την «αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών» και η οποία μας εστάλη ηλεκτρονικά στο ακαδημαϊκό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τους ΣΕΠ.

Στις ακόλουθες εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους ΣΕΠ,

οι αγωνιώδεις απορίες μας για την εξέλιξη του τρέχοντος και τελευταίου εξαμήνου σπουδών μας, καθώς και η περάτωση της πρακτικής μας άσκησης, συνέχιζαν να τίθενται, ενώ η απάντηση που σταθερά λαμβάναμε ήταν ότι «Το Ε.Α.Π. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο, δεν μπορούμε να σας δώσουμε σαφή απάντηση για το τι θα γίνει, ωστόσο μην ανησυχείτε».

Με παρόμοιο τρόπο,

η αναστολή πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία στις δομές έπαιρνε συνεχείς παρατάσεις, όπου στις 18/01/2021 ενημερωθήκαμε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος πως υποχρεούμαστε να πραγματοποιήσουμε μια ισοδύναμη εργασία για κάθε ημέρα που δεν πραγματοποιήσαμε πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στις δομές, δηλαδή συνολικά 15 σύντομης έκτασης εργασίες και να τις καταθέσουμε έως και 12/02/2021. Και αυτό, αφού ήδη είχαμε ολοκληρώσει και αποστείλει την τελική εργασία του τρέχοντος και τελευταίου εξαμήνου.

Επιπλέον,

συνεχείς ήταν οι επικοινωνιακές προσπάθειες των τελειόφοιτων σπουδαστών με τους αρμόδιους φορείς και πιο συγκεκριμένα έστειλαν μέσω του ακαδημαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή με θέμα «Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα κριτήρια συνάφειας Ειδικής Αγωγής» με αποδέκτες το γραφείο πρακτικής άσκησης του ΕΑΠ και κοινοποίηση στους Ανδρέου Γεωργία (μέλος ειδικής διιδρυματικής επιτροπής του αναφερόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος), Ευσταθόπουλο Ευστάθιο (αντιπρόεδρος διοικητικών υποθέσεων, ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας ΕΑΠ), το συνήγορο του φοιτητή στο ΕΑΠ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 21/12/2020 και στις 19/01/2021.

Η μοναδική απάντηση

που δόθηκε στην επιστολή που εστάλη στις 21/12/2020, ήταν αυτή από τον υπεύθυνο του γραφείου του συνήγορου του φοιτητή και ομότιμο καθηγητή του ΕΑΠ κο Κόκκο Αλέξη, όπου γινόταν αναφορά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαν ανατεθεί από το ΕΑΠ στους τελειόφοιτους στα πλαίσια της ενότητας ΕΑΓ62, χωρίς ουσιαστικά να δοθεί καμία απάντηση επί του θέματος.

Φοιτητές μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΠ
Παρ’ όλα αυτά,

καμία υπουργική απόφαση δεν εκδόθηκε σχετικά με την αναγνώριση αυτών των ισοδύναμων που κληθήκαμε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 να καταθέσουμε ως «υποκατάστατο» της μη παρουσίας μας στις σχολικές ή διαγνωστικές δομές, επομένως αναρωτιόμαστε:

η πρακτική μας άσκηση, υλοποιημένη βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων του Ε.Α.Π. αναγνωρίζεται ισάξια με τη δια ζώσης πρακτική άσκηση ή αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του τίτλου σπουδών μας;

Οι προσπάθειες μας λοιπόν

ως τελειόφοιτοι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών « Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» του Ε.Α.Π., δεν αναχαιτίστηκαν από τις κενές ουσίας απαντήσεις που δεχόμασταν επανειλημμένα.

Βρισκόμασταν και βρισκόμαστε

σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Συριοπούλου Χριστίνα συντονίστρια της ενότητας ΕΑΓ62-Πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 όπως και με την κα Ευαγγελάκου Παναγιώτα υπεύθυνη του γραφείου πρακτικής άσκησης για το Ε.Α.Π., χωρίς όμως να επιλύεται το ζήτημα που έχει προκύψει για εμάς και χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση.

Μην έχοντας κάποια ανταπόκριση από το Ε.Α.Π.

και καλούμενοι ταυτόχρονα να εκπληρώνουμε εργασίες αμφιβόλου αντιστοιχίας και ισοτιμίας ως προς την περάτωση της πρακτικής μας άσκησης, αναφερθήκαμε με γραπτό αίτημα αποστέλλοντας e-mail στις 22/02/2021 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αποδέκτες την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως Νίκη και τον Υφυπουργό Παιδείαςκο Συρίγο Άγγελο, το τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και το τμήμα Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας να διασφαλιστεί η διαχρονική εγκυρότητα και συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μας όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 1152/τ. Β’/05-04-2019.

Έπειτα, στις 26/02/2021 καταθέσαμε εξώδικη διαμαρτυρία

για το αναφερόμενο πρόβλημά μας υπογεγραμμένη από 59 τελειόφοιτους φοιτητές υπό την αρωγή της πληρεξούσιας νομικού που μας εκπροσωπεί κας Σκορδάκη – Μπονοροπούλου Μαγδαληνής, σύμφωνα με την οποία καλούμε τους εμπλεκόμενους αρμόδιους να ενεργήσουν αναλόγως ώστε

«να εξασφαλισθεί νομοθετικά ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχισθεί ή με ισοδύναμα μέτρα θα αντικατασταθεί η πρακτική μας άσκηση, ώστε το μεταπτυχιακό μας να πληροί τα κριτήρια συνάφειας με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), και να αποκατασταθούμε ηθικά και επαγγελματικά.».

Δεδομένου ότι,

οι ισάριθμες ισοδύναμες εργασίες δεν έχουν ορισθεί νομοθετικά ως τρόπος διασφάλισης της εγκυρότητας του μεταπτυχιακού μας τίτλου, βάσει του ΦΕΚ 1152/τ. Β’/05-04-2019 «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας», πώς διασφαλίζεται μελλοντικά η επιστημονική και επαγγελματική μας ικανότητα;

Επιπλέον,

έγκυρες ιστοσελίδες όπως το alfavita.gr, το foititikanea.gr και το porto-rafti.gr που ασχολούνται με θέματα επικαιρότητας που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα συλλήβδην, προχώρησαν στη δημοσιοποίηση του θέματος μας, βοηθώντας μας να ακουστούμε πιο δυνατά, πιο μακριά. Ίσως και έως τα αυτιά αυτών που επιλεκτικά κωφεύουν απέναντι μας.

Παράλληλα,

ολοένα περισσότεροι φοιτητές αντιλαμβάνονται την αβεβαιότητα του υπάρχοντος συστήματος και τις συνέπειες που επιφέρει αυτό το ασταθές πλαίσιο, επανεξετάζοντας την επιλογή τους όσον αφορά το εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

Όλοι εμείς,

λοιπόν, που επιλέξαμε συνειδητά το προαναφερθέν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον ευαίσθητο και σπουδαίο κλάδο της Ειδικής Εκπαίδευσης, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα σύστημα που μας απαξιώνει και αδιαφορεί για το πόσο χρόνο αφιερώσαμε, για τον κόπο που καταβάλλαμε, για τα χρήματα που επενδύσαμε, για την ενέργεια που διοχετεύσαμε στην εκπόνηση μεγάλου όγκου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και φυσικά για την ηθική και επαγγελματική μας αποκατάσταση.

Και κρίνουμε εύλογες τις απορίες μας όταν όλο αυτό το διάστημα, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής του Ε.Α.Π. υπήρξε άρτιο, λειτουργικό και επιτελούσε πλήρως τον επιμορφωτικό του σκοπό για όλους εμάς.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν,

δεδομένης της αδράνειας των υπευθύνων, καμία αξία δεν έχει το αίτημά μας, η αγωνία μας και η ανησυχία μας για την κα Συριοπούλου και την κα Ευαγγελάκου που άπτονται της πρακτικής άσκησης στο Ε.Α.Π.;

Ομοίως,

πόσο παγερά αδιάφορο περνά στην κα Κεραμέως και τον κο Συρίγο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το γεγονός ότι βρισκόμαστε εκτεθειμένοι διακινδυνεύοντας τη συνάφεια και αναγνωρισιμότητα του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μας;

Είμαστε αυτοί

που με βαθιά και ειλικρινή συνειδητοποίηση της φύσης του επαγγέλματος που επιλέγουμε, βρισκόμαστε παραγκωνισμένοι και άνευ σημασίας για το πανεπιστημιακό ίδρυμα Ε.Α.Π. και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ως πότε θα μας αγνοείτε; Ως πότε η αγωνία μας θα σας είναι αδιάφορη; Ως πότε θα υποβαθμίζετε την εκπαίδευση που λαμβάνουμε;

Εσείς οι ίδιοι που διοριστήκατε για να πρεσβεύσετε και να διαφυλάξετε την παιδεία και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και επιστημόνων της χώρας μας!

Φοιτητές μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΠ
Καλούμε αμφότερους αρμοδίους

– Ε.ΑΠ. και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – προς άμεση επίλυση του ζητήματος που μας απασχολεί!

Δικαιούμαστε και διεκδικούμε αυτό που ξεχάσατε να μας διασφαλίσετε: την ισάξια, ισότιμη και δίκαιη εκπαίδευση!

Έχουμε όλη την όρεξη,

το μεράκι και την αγάπη να προσφέρουμε από καρδιάς σε όλα εκείνα τα παιδιά με τις κινητικές, νοητικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες που περιμένουν από εμάς να εκπαιδευτούν, να κοινωνικοποιηθούν, να ενταχθούν και να εξελιχθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αν αδιαφορείτε στους αυριανούς εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, μήπως αδιαφορείτε εξίσου απέναντι στα ίδια τα παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης;

Με εκτίμηση και αγωνία,

Λαγού Ιωάννα, Ταμπάκη Θεοφανή

Δείτε σχετικά

Εξώδικη καταγγελία-διαμαρτυρία προς ΕΑΠ και ΥΠΑΙΘ 59 φοιτητών για την πρακτική άσκηση
Εαρινό εξάμηνο ΑΕΙ εξ αποστάσεως: Εισήγηση της επιτροπής Ειδικών-Κατ οίκον παράδοση συγγραμμάτων
Για την πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας & Πάτρας
Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ: Ερώτηση στη Βουλή για την αναστολή διεξαγωγής τους
 Ανοιχτά ειδικά σχολεία: Οι λόγοι της απόφασης διά ζώσης λειτουργίας-6.809 οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση