Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γενικός Μέσος Ορος ΕΝΕΕΓΥΛ: Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γενικός Μέσος Ορος ΕΝΕΕΓΥΛ: Ενημερωτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας – Πως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων ο ΓΜΟ.

Γενικός Μέσος Ορος ΕΝΕΕΓΥΛ: Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τον Γ.Μ.Ο. στα Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. »

 Σε συνέχεια των:

α) με αριθμ.πρωτ. 136986/Δ3/20/08/2018 Υ.Α. με θέμα:: «Ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)» (ΦΕΚ3791/τΒ΄/3-09-2018),

β) με αριθμ.πρωτ. 68755/Δ3/26-04-2017 Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) »( ΦΕΚ 1606/τΒ΄/ 10-05-2017),

Δείτε επίσης:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

και

γ) με αριθμ. πρωτ. 40204/Δ3/14/03/2019 Υ. Α. με θέμα: «Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)»,(ΦΕΚ 992/τΒ΄/22.03.2019

η εξαγωγή του Γ.Μ.Ο στις τάξεις του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων:

  • 148 «Χαρακτηρισμός των μαθημάτων για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019 και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020»,
  • 117 «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων»,
  • 133 «Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού (Ε.Π.Β.) και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα»

Δείτε:

Προγραμματισμός εξετάσεων ΕΝΕΕΓΥΛ – ΕΕΓ – ΕΕΛ για το 2018-19

και
  • 134 «Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής -Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου-Γενικός Μέσος Όρος –

(Γ.Μ.Ο.)»

του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τΑ΄/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄

/6-9-2016 ) « Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται :

«Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης»

και

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του Π.Δ. 126/2016(ΦΕΚ 211/τΑ΄/11-11-2016) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου», «Βαθμός ετήσιας επίδοσης»

 στον Γ.Μ.Ο. των Α΄, Β,Γ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων –

Λυκείων δεν θα υπολογισθούν τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ
                                                                                         Ηλίας Γεωργαντάς

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση