Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Για την Απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση ενημερώνει το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Για την Απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφο του Γ.Γ. Ιωάννη Κατσαρού.

Για την Απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων ενημερώνει το ΥΠΑΙΘΑ

Το ΥΠΑΙΘΑ δια του Γ.Γ. κου Ι. Κατσαρού, ενημερώνει με το υπ. αριθ. πρωτ.32280/Ε3/29-3-2024 έγγραφο, τις ΠΔΕ. ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, Συμβούλους Εκπ/σης, σχολικές μονάδες, ΚΕΔΑΣΥ και όλους τους εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και στελέχη εκπαίδευσης, σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της προκηρυχθείσας απεργίαςαποχής από την αξιολόγηση εκ μέρους της ΕΛΜΕ Χανίων.

Συγκεκριμένα το ΥΠΑΙΘΑ κοινοποιεί την υπ’ αρ. 74/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται ότι η εν λόγω απεργία-αποχή είναι παράνομη, μεταξύ άλλων και για τον λόγο ότι προκηρύχθηκε από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση χωρίς να έχει η τελευταία σχετική προς τούτο αρμοδιότητα και κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 30 παρ. 8 περ. β του ν. 1264/1982.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου του ΥΠΑΙΘΑ και η Απόφαση του Πρωτοδικείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (Π.Ε.) ΚΑΙ Β΄ (Δ.Ε.) – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2024

Αρ. Πρωτ. 32280/Ε3 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 74/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 74/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)

Για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της προκηρυχθείας απεργίας – αποχής εκ μέρους της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων» που γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις 15.03.2024 και συνδέεται με τη διαδικασία αξιολόγησης τόσο του ν. 4692/2020 (Α’ 111) όσο και του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων, κοινοποιείται η υπ’ αρ. 74/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).

Με την ως άνω απόφαση αναγνωρίζεται ότι η ως άνω απεργία – αποχή είναι παράνομη μεταξύ άλλων και για τον λόγο ότι προκηρύχθηκε από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση χωρίς να έχει η τελευταία σχετική προς τούτο αρμοδιότητα και κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 30 παρ. 8 περ. β του ν. 1264/1982.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «… η ως άνω απεργία – αποχή προκηρύχθηκε από την εναγόμενη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση χωρίς να έχει σχετική προς τούτο αρμοδιότητα και κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 30 παρ. 8 περ. β του ν. 1264/1982, σύμφωνα με την οποία προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις με αποτέλεσμα η προκείμενη απεργιακή κινητοποίηση να παρίσταται παράνομη…», επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενο της υπό στοιχεία 29287/Ε3/20.03.2024 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία ανέφερε ότι: «…απεργίες που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν από τοπικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών με αίτημα την αποχή από τη διαδικασία αξιολογήσεως των ν.4692/2020 και 4823/2021 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων δεν είναι σύννομες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. β της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 29287/Ε3/20.03.2024 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Δείτε την Απόφαση του Πρωτοδικείου ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Εγγραφο για την αξιολόγηση από το Υπ. Παιδείας με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και με παράθεση κυρώσεων

ΟΛΜΕ-αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Νέο εξώδικο κήρυξης απεργίας αποχής και 3ωρες Στάσεις Εργασίας 

Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας από τη ΔΟΕ στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης της αξιολόγησης

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση και κηρύσσονται 3ωρες Στάσεις Εργασίας 

Νομική ενημέρωση για την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, από τη ΔΟΕ 

Συνεχίζει τις 3ωρες στάσεις εργασίας η ΔΟΕ για την ατομική παρατήρηση διδασκαλίας-Νέες δράσεις κατά της αξιολόγησης 

Πριν φύγετε

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση