Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωσιακή Επιστήμη: Προκήρυξη 25 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωσιακή Επιστήμη: Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε (25) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Οι γραπτές εξετάσεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019.

Γνωσιακή Επιστήμη

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη» πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, και τη συνεργασία των Τμημάτων «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Φιλολογίας» και «Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε (25) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γνωσιακή Επιστήμη».

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 800 ευρώ ανά εξάμηνο, για 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του Νοεμβρίου 2019.

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • πτυχιούχοι/διπλωματούχοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφίας.
 • πτυχιούχοι/διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο τους ή το δίπλωμά τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Αίτηση (Μπορείτε να βρείτε εδώ το υπόδειγμα της αίτησης).

2) Βιογραφικό σημείωμα (Το υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος).

3) Σύντομη αιτιολόγηση στην οποία εξηγείται γιατί έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι αποσκοπεί ο υποψήφιος από τη φοίτησή του σε αυτό.

4) Πτυχίο/δίπλωμα, αναλυτική βαθμολογία και άλλοι τίτλοι σπουδών (για τίτλους πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομισθεί και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ).

5) Δύο (2) συστατικές επιστολές.

6) Αντίγραφα Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών (όπου υπάρχουν).

7) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

8) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 09:00 – 14:00.

Επιλογή Υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 •  Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εργασίες (όπου υπάρχουν)
 •  Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το Π.Μ.Σ.
 • Συστατικές επιστολές
 • Γραπτή αιτιολόγηση της επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος
 • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες

β) Δεξιότητες Πληροφορικής και Μαθηματικών

γ) Κατανόηση κειμένων Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας

 • Συνέντευξη (των υποψηφίων που θα κληθούν βάσει των ανωτέρω)

Γνωσιακή Επιστήμη

Γραπτές Εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

16:00-17:00: Δεξιότητες πληροφορικής (50’).

17:00-18:00: Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες (50’).

18:00-18:30: Δεξιότητες μαθηματικών (30’).

18:30-19:00: Διάλειμμα.

19:00-21:00: Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας (120’).

Συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη των εξετάσεων, την υποβολή δικαιολογητικών κλπ, μπορείτε να δείτε εδώ.

 _____________________

Δείτε επίσης

Ρομποτική για μαθητές με αυτισμό: Σε 12 Δημοτικά στον Βόλο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι και παραδοσιακή εκπαίδευση

Συνέδριο για χρήση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: 18-20 Οκτωβρίου, Αθήνα

___________________

Δείτε ακόμη

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2019: Eως τις 20 Οκτωβρίου 2019

Διάλεξη: «Μίσος Γυναίκας»-Marie-Hélène Brousse-Πάντειο Πανεπιστήμιο-01/11/2019 

___________________

Πριν φύγετε

Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού και το «σχεδία home»

ΕΛΙΔΕΚ Υποτροφίες: Κατάλογος των προς χρηματοδότηση Προτάσεων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση