Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωμοδότηση για άδειες ανατροφής νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωμοδότηση για άδειες ανατροφής νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών: Της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ κ. Μαργαρίτας Παπαδοπούλου.

Γνωμοδότηση για άδειες ανατροφής

Σε κοινοποίηση Γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της κ. Μαργαρίτας Παπαδοπούλου προέβη η ΑΔΕΔΥ, αναφορικά με τους νεοδιόριστους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν αποκτήσει τέκνο πριν τον διορισμό τους.

Στην νομική Σύμβουλο της ΑΔΕΔΥ ετέθησαν τα παρακάτω 3 ερωτήματα

Α). Κατά πόσον είναι σύννομη η εφαρμογή της γνωμοδότησης του ΝΣΚ 64/2008 που προβλέπει την χορήγηση τμήματος και όχι ολόκληρης της άδειας ανατροφής τέκνου, στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τον χρόνο του διορισμού τους έχουν ήδη τέκνο ηλικίας κάτω των 4 ετών.

Β). Κατά πόσον είναι σύννομη η εφαρμογή της ΚΥΑ με αριθ. ΙΒ/12480/30-12-1992 (ΦΕΚ 750 Β’/1992) εις τρόπον ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην δικαιούνται της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, εφόσον έχουν τέκνο ηλικίας από 2 έως 4 ετών, που προβλέπει το άρθρο 53 παρ.2 εδ.α΄ του Υπαλληλικού Κώδικα.

Β) Με τι ένδικο βοήθημα και ποιοι έχουν έννομο συμφέρον να αμφισβητήσουν την νομιμότητα της προαναφερθείσας εγκυκλίου

Σύμφωνα με γνωμοδότηση

Η Εγκύκλιος του ΥΑΠΙΘ καταργεί αυθαιρέτως τη μείωση του ωραρίου ή της άδειας ανατροφής για τους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ-ΕΒΠ, που έχουν τέκνα ηλικίας 2-4 ετών Επίσης δεν είναι σύννομη και μπορεί να προσβληθεί δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Δείτε τα συμπεράσματα της Γνωμοδότησης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Στους νεοδιόριστους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν αποκτήσει τέκνο πριν τον διορισμό τους και δεν έχει συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του, εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 53 παρ.2 ΥΚ, χωρίς καμία εξαίρεση, ήτοι δικαιούνται διαζευκτικά είτε να εργάζονται με μειωμένο ωράριο (δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνο ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκν ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών) είτε να λάβουν πλήρη, συνεχόμενη εννεάμηνη άδεια μετ’αποδοχών. Χωρίς την ψήφιση τυπικού νόμου που να τροποποιεί ρητώς το άρθρο 53 παρ.2 ΥΚ δεν μπορεί η πλειοψηφούσα γνώμη της γνωμοδότησης του ΝΣΚ 64/2008 να τραπεί σε «νομοθετική ρύθμιση».

2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να λάβουν άδεια ανατροφής τέκνου σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 53 παρ.2 εδ.α΄ και β΄ του ΥΚ και δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο εφαρμογής της ΚΥΑ ΙΒ/12480/30.12.1992 (ΦΕΚ 750 Β΄/1992) στην περίπτωσή τους.

Συναφώς, ο χρόνος εργασίας εκπαιδευτικού που είναι γονέας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών, διαζευκτικά, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου αυτού ωραρίου ο εκπαιδευτικός γονέας τέκνου κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται συνεχόμενη εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού.

3. Η με αρ.108357/Ε3/21.8.2020 «εγκύκλιος» της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγει κανονιστικής φύσεως ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι γνήσια ερμηνευτική εγκύκλιος, αλλά κανονιστική απόφαση της διοίκησης, που έχει εκτελεστό χαρακτήρα και κατά τούτο προσβάλλεται δικαστικώς με αίτηση ακυρώσεως, από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ομοίως με αίτηση ακυρώσεως προσβάλλεται η ρητή ή σιωπηρή απόρριψη αιτήσεως νεοδιόριστου υπαλλήλου για λήψη πλήρους άδειας ανατροφής κατά το άρθρο 53 παρ.2 εδ.β΄ ΥΚ ή εκπαιδευτικού με τέκνο ηλικίας 2 έως 4 ετών, να εργάζεται με μειωμένο ωράριο μίας ώρας.

Δείτε ολόκληρη τη Γνωμοδότηση για τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

  Δείτε σχετικά

Αδειες ανατροφής νεοδιόριστων: Εγγραφο ΑΔΕΔΥ στο Υπουργείο Εσωτερικών για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
Αδεια ανατροφής σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγγραφο
Διαμαρτυρία ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ για τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε επίσης

Οδηγίες προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ανάληψης υπηρεσίας αποσπασμένων
Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες | Οδηγός
Μέτρα Υπουργείου Παιδείας για άνοιγμα σχολείων: Επιπλέον αναπληρωτές-Ενδεχόμενη έναρξη 7 Σεπτεμβρίου-Λήψη απόφασης 1η Σεπτεμβρίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση