Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-Μεταβατική περίοδος: Τροποποίηση απόφασης για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-Μεταβατική περίοδος: Τροποποίηση απόφασης ΑΣΕΠ για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Με την υπ. αριθμ. 10524//01/2022 –ΦΕΚ B 2308 – 11.05.2022– Απόφαση ΑΣΕΠ, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος κος Αθ. Παπαϊωάννου, τροποποιείται η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)  «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (υπ’ αρ. 160/2021, Β΄ 5444).

Η τροποποίηση της Απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), έχει να κάνει με τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, όπου η Ειδική Επιτροπή θα αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος του ΑΣΕΠ, που ορίζεται Πρόεδρος, και από τακτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία.

Συγκεκριμένα

Τροποποιείται η κανονιστική απόφαση «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (Β΄ 5444), ως κατωτέρω:

Η παρ. 1 του άρθρου 34 «Ειδική Επιτροπή» της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και έχει την ευθύνη της έγκρισης για ειδική εξέταση και της οργάνωσης της εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού.

Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται Πρόεδρος, και από τακτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας».

Δείτε σχετικά

ΑΣΕΠ-γραπτός διαγωνισμός: Διαδικασία επιλογής προσωπικού μεταβατικά πριν την προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού 

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου-ενίσχυση ΑΣΕΠ | ΦΕΚ 

ΦΕΚ: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 

Πριν φύγετε

Βορίδης-διορισμοί εκπαιδευτικών: Το αμέσως επόμενο διάστημα ανακοινώνεται ο αριθμός

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών-Πολύς καπνός για να μην υπάρχει φωτιά | Αρθρο 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση