Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γραπτός διαγωνισμός-ΑΣΕΠ: Το αρθρο 83 του νόμου 4975/2022 με τις αλλαγές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γραπτός διαγωνισμός-ΑΣΕΠ: Το αρθρο 83 του νόμου 4975/2022 με τις αλλαγές – Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά στάδια.

Γραπτός διαγωνισμός-ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 187/30-09-2022 ο νόμος 4975/2022 “Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις”.

Στον νόμο 4975/2022 περιέχονται διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά στάδια. Ο εν λόγω διαγωνισμός επισημαίνουμε πως δεν αφορά σε εκπαιδευτικούς αλλά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται το άρθρο 83 με θέμα τη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021 και το άρθρο 84 με θέμα τις προμήθειες και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 του νόμου 4975/2022, αναφορικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ΑΣΕΠ σε στάδια περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις: α) σε πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης-προκήρυξης για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και β) σε δεύτερο στάδιο η έκδοση Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, αποσκοπεί στη δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής υποψηφίων για κάθε κλάδο και ειδικότητα, ανεξάρτητα από τον Φορέα και την περιφερειακή ενότητα, από την οποία πρόκειται να επιλεγούν εκείνοι που καλύπτουν κάθε φορά τις Θέσεις που προκηρύσσονται, μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η εν λόγω ρύθμιση επιτρέπει, μέσω του γραπτού διαγωνισμού που διενεργείται από το ΑΣΕΠ την κάλυψη των αναγκών των προκηρύξεων της επόμενης τουλάχιστον χρονιάς ανάλογα με τις εξελισσόμενες στελεχιακές και οργανωτικές ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κος Α. Παπαϊωάννου

Εν τω μεταξύ με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κος Α. Παπαϊωάννου αναφέρεται σε ομιλία του σε ημερίδα της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων όπου μίλησε για τη φιλοσοφία του νέου συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο και τις προκλήσεις που θέτει η υλοποίηση του γραπτού διαγωνισμού με το νέο περιεχόμενο.

Σε αυτόν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι θα καλούνται να αποδείξουν όχι μόνο γενικές γνώσεις αλλά και θα δοκιμάζονται και ως προς άλλες βασικές δεξιότητες (γλωσσικές, αριθμητικές, εργασιακή αποτελεσματικότητα με βάση υποθετικά σενάρια εργασιακής καθημερινότητας) που χρειάζεται να έχουν οι μελλοντικοί δημόσιοι λειτουργοί.

Ο κος Παπαϊωάννου κατέληξε λέγοντας ότι “το ζητούμενο είναι η δυνατότητα του εργαζομένου, εν προκειμένω του δημοσίου υπαλλήλου, να δίνει λύσεις σε καινούργια προβλήματα που ούτε καν είχε φαντασθεί την εποχή που σπούδαζε στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο, να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του σε ένα χώρο εργασίας και να διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό ένταξης σε μια ιεραρχία αλλά και ανάληψης δημιουργικών πρωτοβουλιών. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα αλλά αν δεν κάνουμε την αρχή δεν θα μάθουμε ποτέ εάν θα τα καταφέρουμε»”.

Διαγωνισμός προσλήψεων ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023

Εν τω μεταξύ τον προγραμματισμό προσλήψεων 2023 όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Ο κος Βορίδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υπογράμμισε τη σημασία του πανελλήνιου διαγωνισμού προσλήψεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και τοποθέτησε τη διεξαγωγή του τον Μάρτιο του 2023.

Δείτε τα άρθρα 83 και 84 του νόμου 4975/2022

Άρθρο 83 – Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην έννοια της διεξαγωγής του διαγωνισμού σε στάδια περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις: α) σε πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης – προκήρυξης για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και β) σε δεύτερο στάδιο η έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου, με ανάλογη εφαρμογή των επομένων άρθρων.».

Άρθρο 84 – Προμήθειες και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, το αντικείμενο των οποίων συνδέεται με τη διενέργεια του πρώτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού πλήρωσης θέσεων προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4765/2021 (Α’ 6), όπως, ιδίως, η προμήθεια γραφικής ύλης, η συντήρηση μηχανημάτων και η μεταφορά υλικού προς και από τα εξεταστικά κέντρα, διενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 118 και το άρθρο 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφόσον η εκτιμώμενη αξία τους δεν ξεπερνά τα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

Δείτε τον Νόμο 4975/2022 – ΦΕΚ Α 187/30-09-2022 

Δείτε επίσης

Κεραμέως: Εξετάζεται γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-Παρασκευή η Β Φάση-Κάθε χρόνο διορισμοί-Ανοιγμα πινάκων γενικής 

Νόμος 4975/2022: Θέματα ΑΕΙ-Πρόγραμμα Πανελλαδικών-Διπλό μηχανογραφικό-Μετεγγραφή φοιτητών Ουκρανίας 

Β Φάση-προσλήψεις: 7.089 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/Θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23

Βορίδης: Προγραμματισμός προσλήψεων 2023-Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση