Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η απάντηση στο εξώδικο για τη νέα Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η απάντηση στο εξώδικο για τη νέα Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας – “Η Υπηρεσία μας προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας, η εκκίνηση της οποίας αναμένεται”.

Η απάντηση στο εξώδικο για τη νέα Προκήρυξη ΕΑΕ

“Η Υπηρεσία μας προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας, η εκκίνηση της οποίας αναμένεται”, αναφέρεται σε απαντητικό έγγραφο  – αριθμ. πρωτ.: 30151/ Ε1/17-3-2022 – του ΥΠΑΙΘ, αναφορικά με την εξώδικη δήλωση που είχε σταλεί προς το ΥΠΑΙΘ και είχε κοινοποιηθεί στο ΑΣΕΠ, για την έκδοση νέας Προκήρυξης για την Ειδική Αγωγή.

Στο απαντητικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ επισημαίνεται ακόμη πως με σκοπό την έκδοση νέας Προκήρυξης για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποβλήθηκε αίτημα από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με το με αριθ. πρωτ. 167857/ΓΔ5/22-12-2021 έγγραφο.

Δείτε σε μορφή pdf το απαντητικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ στην εξώδικη δήλωση για την έκδοση Προκήρυξης ΕΑΕ

Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου
ΘΕΜΑ: “Απάντηση σε αίτημα για έκδοση Προκήρυξης.”

Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 16023/Ε1/Ε4/14-2-2022 αίτημά σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού αιτήματός σας, το οποίο αφορά το ζήτημα του αποκλεισμού σας από τους αξιολογικούς πίνακες της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019, λόγω μη καταβολής του παραβόλου καθώς επίσης και την έκδοση νέας προκήρυξης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Εν όψει της λήξης ισχύος των αξιολογικών πινάκων κατάταξης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ( Προκήρυξη 3ΕΑ 12/24-4-2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ)   και με σκοπό την έκδοση νέας Προκήρυξης για την κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4589/2019 (Α΄13), διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποβλήθηκε αίτημα από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με το με αριθ. πρωτ. 167857/ΓΔ5/22-12-2021 έγγραφο με θέμα: «Προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας, η εκκίνηση της οποίας αναμένεται.

Δείτε σχετικά

Εξώδικο για το άνοιγμα πινάκων Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας από εκπαιδευτικούς 

Δείτε επίσης

Μόνιμοι διορισμοί 2022: Από τους υπάρχοντες  πίνακες-Τέλος Απριλίου θα έχουμε αριθμό-Από τι θα εξαρτηθεί 

Νέοι πίνακες ειδικής αγωγής: Εν αναμονή χρονοδιαγράμματος έκδοσης και κατάρτισης από το ΑΣΕΠ 

Μόνιμοι διορισμοί-Νέοι Πίνακες Ειδικής Αγωγής: Τι είπε ο Γ.Γ ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτσης στον ΠΑΣΑΔ 

Διεκδίκηση διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ κοινοποιεί την επιστολή προς το ΥΠΑΙΘ στα κλαδικά σωματεία του ΕΕΠ και ζητά τη συνδρομή τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση