Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η συγκρότηση και το έργο της Επιτροπής για τη συνάφεια μεταπτυχιακών με την Ε.Α.Ε. και τη Σχολική Ψυχολογία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έργο της επιτροπής είναι ο καθορισμός των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας,

Συγκροτήθηκε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’, 13) και ορίσθηκαν ως μέλη οι:

α. Μπαμπάλης Θωμάς, καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: ΑΖ 546343 ως Πρόεδρος.

β. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: Φ 146730, ως μέλος.

γ. Φιλιππάτου Διαμάντω, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Α.Δ.Τ: ΑΗ 618320, ως μέλος.

δ Αργυρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 869374, ως μέλος.

ε. Μιχαλόπουλος Ανδρέας,καθηγητής ΕΚΠΑ, εκπρόσω- πος ΔΟΑΤΑΠ, με Α.Δ.Τ: Χ965094, ως μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

α. Σοφός Αλιβίζος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. AM 450831.

β. Αντωνοπούλου Αικατερίνη, επίκουρη καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. Μ 009384.

γ. Κουνενού Καλλιόπη, αν. καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, με Α.Δ.Τ. Σ 924814.

δ. Βαβουγυιός Διονύσιος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 863291.

ε. Κορδούτης Παναγιώτης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος ΔΟΑΤΑΠ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 224904.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Γιαννακάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ με αναπληρώτριες την Καλδή Μαρία του Ευστρατίου και Κουμπουλή Κωνσταντίνα – Άννα του Αντωνίου, υπαλλήλους της ιδίας οργανικής μονάδας του ΥΠΠΕΘ.

Έργο της επιτροπής είναι:

α) ο καθορισμός των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας,

β) η διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα και

γ) η διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα.

Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει και άλλους τόπους συνεδρίασης ή και τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση