Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η νέα Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Ελένη Μπενιάτα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η κ. Ελένη Μπενιάτα υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση από το 1983.

Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και την εξομοίωση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με άριστα.

 1. Οι ακαδημαϊκές της σπουδές περιλαμβάνουν:
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011) στην κατεύθυνση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και των Αναλυτικών Προγραμμάτων με βαθμό «Άριστα -10»
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών διετούς διάρκειας από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην κατεύθυνση: «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & Νέες Τεχνολογίες» με βαθμό διπλώματος  «Άριστα»
 • Μετεκπαίδευση διετούς διάρκειας στη «Γενική Αγωγή», Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με βαθμό διπλώματος «Άριστα»
 • Ειδίκευση ετήσιας διάρκειας στο Τμήμα Γενικών Παιδαγωγικών Μαθημάτων & Συμβουλευτικής Π.Ε.ΣΥ.Π της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 1. Γνώση ξένων γλωσσών και ερευνητικό/συγγραφικό έργο

 • Άριστη γνώση της Γερμανικής, (C1) και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Τα ερευνητικά/επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων προσανατολισμένων στη σύγχρονη προοπτική των Αναλυτικών Προγραμμάτων διεθνώς για επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση ασχολήθηκε με το σχεδιασμό καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων & την ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με στόχο  την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.

Οι εργασίες της στους παραπάνω τομείς έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευθεί σε βιβλία, σε πανελλήνια συνέδρια και σε επιστημονικά περιοδικά.

 1. Θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε

 • Από το 2007 έως το 2014 υπηρέτησε για δύο συνεχείς θητείες ως σχολική σύμβουλος με περιοχή ευθύνης τα δημοτικά σχολεία της 2ης περιφέρειας Φθιώτιδας.
 • Από το 2014 ως το 2018 άσκησε καθήκοντα Προϊσταμένης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Στερεάς Ελλάδας και, παράλληλα, αναπληρώτριας του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • Το καλοκαίρι του 2019 επιλέχθηκε Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 1ης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 1. Διετέλεσε μέλος

 • Επιστημονικών επιτροπών και επιτροπών εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Υπηρεσιακών συμβουλίων Φθιώτιδας και Στερεάς Ελλάδας (ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ)
 • Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου για την ανάδειξη της ιστορίας της εκπαίδευσης στη Φθιώτιδα, με την επωνυμία «Μιχάλης Παπαμαύρος».
 • Επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος (Erasmus Plus), με τίτλο “Επιβλέποντας τα σχολεία τον 21ο αι.: Ψηφιακά εργαλεία και σχέδια βελτίωσης”.
 • Επιστημονικών επιτροπών και κριτών εργασιών πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων
 1. Ένταξη σε Μητρώα Επιμορφωτών

Έχει πιστοποιηθεί και ενταχθεί στα παρακάτω Μητρώα Επιμορφωτών:

 • Μητρώο Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • Μητρώο Επιμορφωτών για το Πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης.
 • Μητρώο Επιμορφωτών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών.
 • Μητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Μητρώο Πιστοποιημένων Επιμορφωτών του ΕΚΔΔΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση