Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., αναφορικά με τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας:

  • Την αναστολή λειτουργίας τους.
  • Τη στελέχωση των δομών με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης στήριξη των σχολικών μονάδων.
  • Την άμεση σύσταση και την καθολική διεύρυνση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ στα σχολεία όλης της χώρας.

Επίσης τονίζει την αναγκαιότητα της σύστασης οργανικών θέσεων για τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στη Γενική Εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την έξαρση των δυσκολιών ψυχοκοινωνικού περιεχομένου που παρατηρείται στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης.
  • Την ανάγκη για την ενίσχυση.
  • Την προώθηση διεπιστημονικής κουλτούρας και εντός της σχολικής κοινότητας.

Δείτε την Ανακοίνωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

τηλ.: 6972056448

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

ΑΘΗΝΑ, 23/02/2019

Αρ. Πρωτ.: 38


ΠΡΟΣ

  • Τον Υπουργό Παιδείας κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
  • Την Υφυπουργό Παιδείας κα Μερόπη Τζούφη
  • Τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό
  • Τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη τους

 

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες υποστηρικτικές δομές στην Εκπαίδευση.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έγκαιρα και από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του νομοσχεδίου για την ανασυγκρότηση των υποστηρικτικών δομών είχε ζητήσει την απόσυρσή του διαβλέποντας τις σοβαρές πρακτικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες που θα προκύψουν με τη σημαντική αύξηση των αρμοδιοτήτων τόσο στα Κ.Ε.Σ.Υ. όσο και στις σχολικές μονάδες.

Με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 4547 και την εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «….στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος

Για να προχωρήσει το Κ.Ε.Σ.Υ. στη διαδικασία της αξιολόγησης ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης».

Στην ουσία, σε όσα σχολεία, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, δε λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), που στην πράξη είναι ελάχιστες, οι εκπαιδευτικοί μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (στις οποίες το ένα μόνο μέλος – ο υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. – μπορεί να έχει γνώσεις ειδικής αγωγής (ενώ ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι με αυξημένα καθήκοντα για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας και με μειωμένα διδακτικά καθήκοντα), αναλαμβάνουν την ευθύνη να συντάξουν  και να υλοποιήσουν εξατομικευμένα βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Παρατηρείται λοιπόν το παράδοξο φαινόμενο να ξεκινά η παρέμβαση στη σχολική μονάδα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη διαγνωστική εκτίμηση από διεπιστημονική ομάδα (όπως γινόταν παλαιότερα από τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) και όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η πρακτική στη μαθησιακή πορεία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.

Είναι προφανές ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις στην Ειδική Αγωγή ούτε πλεόνασμα χρόνου ώστε να υποκαταστήσουν τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. όπου αυτές δεν υπάρχουν.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α επισημαίνει για μία ακόμη φορά (κάτι που εκφράστηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και στην πρόσφατη συνάντησή μας με τον Υπουργό Παιδείας) την αναγκαιότητα της σύστασης οργανικών θέσεων για τους κλάδους μας στη Γενική Εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έξαρση των δυσκολιών ψυχοκοινωνικού περιεχομένου που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης όσο και την ανάγκη για την ενίσχυση και την προώθηση της διεπιστημονικής κουλτούρας και της διεπιστημονικής συνεργασίας εντός της σχολικής κοινότητας.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με βάση όλα τα παραπάνω ζητά την αναστολή λειτουργίας των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης που προβλέπει το με Αρ.Πρωτ. 220703/Δ3/21-12-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέχρις ότου υπάρξει πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και στελέχωση των δομών με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης στήριξη των σχολικών μονάδων και φυσικά με την άμεση σύσταση και την καθολική διεύρυνση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ στα σχολεία όλης της χώρας.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση