Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονικές αιτήσεις ΑΣΕΠ: Σήμερα Τετάρτη 05/06/2019 η τελευταία ημέρα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ηλεκτρονικές αιτήσεις ΑΣΕΠ | Σήμερα Τετάρτη 05/06/2019 η τελευταία ημέρα. Ενημερωτικό της Γεωργίας Μπουλμέτη, Προέδρου ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και Αιρετής ΚΥΣΕΕΠ, αναφορικά με τη διαδικασία της αίτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στο ΑΣΕΠ και τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις ΑΣΕΠ | Σήμερα Τετάρτη 05/06/2019 η τελευταία ημέρα

Συνάδελφοι/ισσες,
Σήμερα Τετάρτη 5/6/2019 και ώρα 14:00 λήγουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ για το ΕΒΠ και τη 2ΕΑ για το ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 για τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Δείτε επίσης:

Προκηρύξεις και Εκλογές: Τι απάντησε το Υπουργείο για τη διαδικασία των προκηρύξεων ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς σε σχέση με τη διενέργεια Εθνικών Εκλογών

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» του λογαριασμού των υποψηφίων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα».

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να χρησιμοποιηθεί – κατατεθεί ένα e-παράβολο στον φορέα είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη
Γεωργία Μπουλμέτη
Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
Αιρετή ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης:

Οδηγίες και διευκρινήσεις Υπουργείου προς ΠΔΕ για τις αιτήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Πτυχία ΕΒΠ: Ενημέρωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με την καταγραφή στην αίτηση ΑΣΕΠ

Braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τα μέλη ΕΒΠ σχετικά με την αίτηση ΑΣΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση