Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για τα Κ.Ε.Σ.Υ.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκροτήθηκε, με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ηλία Γεωργαντά, η Ομάδα  Διοίκησης  Έργου  (Ο.Δ.Ε.) για  τη  διοίκηση – παρακολούθηση  του  έργου  προμήθειας  εξοπλισμού  ΤΠΕ  για  τα  Κέντρα  Εκπαιδευτικής  και Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.)  για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  Προγράμματος ΕΣΠΑ(Υποέργο 7: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΣΥ», της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019».

Την Ομάδα  Διοίκησης  Έργου  (Ο.Δ.Ε.) απαρτίζουν οι:

1.Παναγιώτης Κασσιανός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επικεφαλής της ΟΔΕ (IPT Leader)& εκπρόσωπος των χρηστών (User Representative).

2.Παρούσης Σταύρος,στέλεχος της Μονάδας Β3 της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας,Υπεύθυνος του Έργου (Project Manager) & Οικονομικός Υπεύθυνος (Financial Expert).

3.Τσότρας Μιχάλης, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, εμπειρογνώμονας ΤΠΕ (ICT Expert).

4.Δεβετζή Μαριορή, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, Νομικός Σύμβουλος / Ειδικός συμβάσεων (Legal / Contract Expert).

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) θα λειτουργεί, εντός ωραρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων και δεν θα είναι αμειβόμενη.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση