Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» καθώς και στους αποφοίτους της παλαιότερης ειδίκευσής του με τίτλο «Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους/στις αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» καθώς και στους/στις αποφοίτους της παλαιότερης ειδίκευσής του με τίτλο «Ειδική Αγωγή», αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την υπ. αριθ. πρωτ. 13453/24/ΓΠ Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3906/4-6-2024.

Συγκεκριμένα

Εχοντας υπόψη μεταξύ άλλων την ομόφωνη εισήγηση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 180/24-4-2024) για τη χορήγηση Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/στις απόφοιτους του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» και στους/στις αποφοίτους της παλαιότερης ειδίκευσής του με τίτλο «Ειδική Αγωγή» και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/στις αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στους αποφοίτους των παλαιοτέρων ετών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς τα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν συναφές περιεχόμενο και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όλους/όλες τους/τις απόφοιτους/ απόφοιτες του Π.Μ.Σ.

Δείτε επίσης

Πρόταση ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς προς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ 

ΕΚΠΑ-Χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας: Aπό 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών | ΦΕΚ 

Σε ΦΕΚ οι νόμοι 5056 και 5057/2023 με τις διατάξεις για Σχολικές Επιτροπές και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας 

Διορισμοί στην εκπαίδευση 2008 έως 2024: Το χρονολόγιο και παράθεση αναλυτικών στοιχείων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση