Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χρηματοδότηση σχολικών κτιρίων: ΚΑΠ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – Ενημέρωση από τον Υπ. Εσωτερικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χρηματοδότηση σχολικών κτιρίων: ΚΑΠ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – Ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών κο Θεόδωρο Λιβάνιο.

Χρηματοδότηση σχολικών κτιρίων

Σε απάντηση Ερωτήσεων και Αναφορών στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με τα  σχολικά κτίρια και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στον χώρο των σχολείων, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Θεόδωρος Λιβάνιος, παρέθεσε την παρακάτω πληροφόρηση, η οποία έχει να κάνει με:

  • Α). Τη χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)
  • Β). Το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
  • Γ). Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με την ονομασία «Αντώνης Τρίτσης»

Αναλυτικά

Α. Χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, στις οποίες περιλαμβάνεται η επισκευή σχολικών κτιρίων καθώς και η σχολική στέγαση, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, στους Δήμους της χώρας, έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2024 συνολικό ποσό ύψους 140.740.008,00€ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και συνολικό ποσό ύψους 30.000.000,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, ενώ ίδια ποσά αποδόθηκαν στους Δήμους και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Β. Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

– Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπου ο Δήμος Αθηναίων επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 2.293.900,00€.

– Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ (Α.Δ.Α.: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», συνολικού ύψους 50.000.000,00€, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, όπου ο Δήμος Αθηναίων επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 1.865.200,00€.

– Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29878/18-04-2019 Πρόσκληση ΙΧ (Α.Δ.Α.: ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», συνολικού προϋπολογισμού 35.000.000,00€, που αφορά στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες με βασικό στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων.

– Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VIII (Α.Δ.Α.: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ), με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού 52.500.000,00€, που αφορά στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

Γ. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με την ονομασία «Αντώνης Τρίτσης»

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με την ονομασία «Αντώνης Τρίτσης», είχε εκδώσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18213/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» (Α.Δ.Α.: 681Β46ΜΤΛ6-749), η οποία αφορά στη χρηματοδότηση έργων για τη συντήρηση και την επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Δείτε σχετικά

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων: Από ποια προγράμματα και από ποιους πόρους χρηματοδοτούνται οι Δήμοι 

Στεγαστικό πρόβλημα ειδικών σχολείων: Η τοποθέτηση του Αν. Υπ. Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου 

Πριν φύγετε

Διορισμοί-2024: Από τα τέλη του 2023 το σχέδιο Πιερρακάκη μετατροπής θέσεων αναπληρωτών σε μόνιμες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση