Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2022-23 | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2022-23: Συλλογικός προγραμματισμός – Εσωτερική αξιολόγηση – Εγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση.

Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022- 2023, απέστειλε ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κος Α. Κόπτσης σε όλες τις σχολικές μονάδες και Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπα/σης της χώρας.

Στο υπ. αριθμ. πρωτ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022 έγγραφο τονίζεται ότι η συμμετοχή στις διαδικασίες που παρατίθενται είναι υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022- 2023

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), το χρονοδιάγραμμα υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού, των Σχεδίων Δράσης και της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch- eval.iep.edu.gr/), για το σχολικό έτος 2022-2023, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΣΜΟΣ

2.α. ΣΧΕΔΙ

ΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

2.β-γ. ΥΛΟΠ ΚΑΙ ΑΠΟ

ΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

3. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓ
Έως 20 Οκτωβρίου Έως 10 Δεκεμβρίου Έως 30 Μαΐου Έως

25 Ιουνίου

Με ευθύνη Διευθυντή/-ντριας

/Προϊσταμένου/-ης

Με ευθύνη Συντονιστή/-στριας Ομάδας Με ευθύνη Συντονιστή/-στριας Ομάδας Με ευθύνη Διευθυντή/-ντριας

/Προϊστα

μένου/-ης

Κωδικοί σχολείου ΠΣΔ Προσωπικοί κωδικοί ΠΣΔ Συντονιστή/- στριας Προσωπικοί κωδικοί ΠΣΔ Συντονιστή/-στριας Κωδικοί σχολείου ΠΣΔ

 

Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση δεδομένων στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι τεχνικές και άλλες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis

Για ερωτήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60.

Για ερωτήματα διοικητικού περιεχομένου παρακαλούμε να απευθύνεστε στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), η συμμετοχή στις παραπάνω διαδικασίες είναι υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση ΕΑΝ-11η Περίοδος: Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο-Αιτήσεις 

Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ: Ποια πραγματοποιήθηκαν-ποια ολοκληρώνονται-ποια προγραμματίζονται 

Επιπτώσεις πανδημίας COVID-19 στη σχολική εκπαίδευση: Η νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη 

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από 3 ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΜΕ: Αναγκαιότητα η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μελλοντικών και υπηρετούντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση