Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η απάντηση της Κομισιόν σε Ερώτηση για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων στη χώρα μας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η απάντηση της Κομισιόν στην Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κ. Αρβανίτη για τη διασφάλιση λειτουργίας των ειδικών σχολείων εν μέσω πανδημίας στη χώρα μας.

Η απάντηση της Κομισιόν

“Eναπόκειται στις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν ανοιχτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εάν θα στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας”.

Αυτή ήταν η Απάντηση, μεταξύ άλλων, της κας Mariya Gabriel,

Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Παιδείας & Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία / The Left κου Κωνσταντίνου Αρβανίτη, με θέμα τη διασφάλιση της λειτουργίας των ειδικών σχολείων στην Ελλάδα και την προστασία προσωπικού και μαθητών από την πανδημία.

Συγκεκριμένα,

στην απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία / The Left, η αρμόδια Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Παιδείας & Νεολαίας Mariya Gabriel, αναφέρει πως:

Α. Η Επιτροπή

είναι ενήμερη για την κατάσταση των ειδικών σχολείων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Β. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την ενθάρρυνση,

την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης, με σεβασμό προς τη συνολική τους αρμοδιότητα για την εκπαιδευτική πολιτική.

Γ. Eναπόκειται στις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους

να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν ανοιχτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εάν θα στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Δ. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

αναγνωρίζονται στο άρθρο 26 του Χάρτη τω Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ1 – Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη, οι διατάξεις του εφαρμόζονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο.

Ε. Η υπόθεση

στην οποία αναφέρεται ο Ευρωβουλευτής κος Αρβανίτης  δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

ΣΤ. Στις περιπτώσεις αυτού του είδους,

εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίζουν τον σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πράξη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχουν στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

________________________

Στην Ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ ανέφερε ότι:

“Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει ώστε τα σχολεία αυτά να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, τόσο μέσω της πραγματοποίησης συχνών τεστ σε μαθητές και προσωπικό για την απομόνωση των πιθανών κρουσμάτων όσο και με την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων”.

________________________

Η ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία / The Left κου Κων/νου Αρβανίτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διασφάλιση της λειτουργίας των ειδικών σχολείων στην Ελλάδα και προστασία προσωπικού και μαθητών από την πανδημία

Τα ειδικά σχολεία για παιδιά με αναπηρίες και αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες έχουν εξαιρεθεί από την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να κλείσει, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, τα σχολεία στην επικράτεια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ωστόσο,

η πλειονότητα των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά έχει πολλές φορές δυσκολίες στην εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό (πλύσιμο χεριών, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας κ.λπ.) τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Το γεγονός αυτό

δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων αυτών και θέτει σε πολλές περιπτώσεις σε κίνδυνο τα ίδια τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές τους.

Από την άλλη,

η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει ώστε τα σχολεία αυτά να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, τόσο μέσω της πραγματοποίησης συχνών τεστ σε μαθητές και προσωπικό για την απομόνωση των πιθανών κρουσμάτων όσο και με την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων.

Ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Εναρμονίζεται η παραπάνω κατάσταση με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες (COM(2003) 650);
  2. Είναι συμβατή με την εγγύηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση (άρθρο 14 ΧΘΔΕΕ) και με το αναγνωριζόμενο στην ΕΕ δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους διασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο (άρθρο 26 ΧΘΔΕΕ);

________________________

Η απάντηση της Κομισιόν
Η απάντηση της Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Παιδείας & Νεολαίας κας Mariya Gabriel

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατάσταση των ειδικών σχολείων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την ενθάρρυνση, την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης, με σεβασμό προς τη συνολική τους αρμοδιότητα για την εκπαιδευτική πολιτική.

Επομένως, εναπόκειται στις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν ανοιχτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εάν θα στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίζονται στο άρθρο 26 του Χάρτη τω Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ1.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη, οι διατάξεις του εφαρμόζονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο.

Η υπόθεση στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

Στις περιπτώσεις αυτού του είδους, εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίζουν τον σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πράξη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχουν στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Με πληροφορίες από kostasarvanitis.eu

Δείτε επίσης

Ανοιχτά ειδικά σχολεία: Οι λόγοι της απόφασης διά ζώσης λειτουργίας-6.809 οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ζέτα Μακρή-Πίνακες ΑΣΕΠ: Πολλοί δεν υπέβαλλαν αίτηση αναπληρωτή-Εξετάζουμε νόμιμους τρόπους κάλυψης των θέσεων αυτών
Ειδικά σχολεία σε πλήρη αναστολή ή και Τμήματα αυτών | Κατάλογος
Lockdowη: Η απόφαση με τα μέτρα από 22.02 έως 01.03.2021-Λειτουργία σχολείων ανά επίπεδο κινδύνου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση