Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η διάταξη για νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ (1.555) κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η διάταξη για νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Βουλή για ψήφιση – Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Οργανισμός Ακαδημίας Αθηνών” του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η διάταξη για νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Βουλή για ψήφιση

Κατατέθηκε Τροπολογία στο υπό ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού “Οργανισμός Ακαδημίας Αθηνών”, με τη διάταξη-ρύθμιση για νέες οργανικές θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση  συστήνονται χίλιες πεντακόσιες πενήντα πέντε (1.555) οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

UPDATE

Πρόβλεψη κατανομής διορισμών 2024, σε κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Ακολουθεί η διάταξη για νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύσταση οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) – Προσθήκη άρθρου 35Αστον ν.1566/1985

Στον ν.1566/1985 (Α 167), μετά το άρθρο 35, προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:

«Αρθρο 35Α

Σύσταση οργανικών Θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού ΒοηΘητικού Προσωπικού στις Σχολικές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συστήνονται πλέον των υφισταμένων χίλιες πεντακόσιες πενήντα πέντε (1.555) οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ακολούθως:

ΚΛΑΔΟΣ                                                                                            ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ                                                               207

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                            71

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                                                              139

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                                       156

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                                                   67

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                        179

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                     138

ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ         2

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                           596

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1.555

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι θέσεις παρ. 1 κατανέμονται σε  Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ανά περιοχή μετάθεσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διατίθενται για την  εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι οργανικές θέσεις που απομένουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό.

3. Οι οργανικές θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 είναι οι ακόλουθες: πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕΟ2 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, τριακόσιες (300) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕΟ3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, τριακόσιες (300) οργανικές Θέσεις του κλάδου ΠΕΟ4 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, διακόσιες πενήντα (255) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και διακόσιες (200) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕΟ1 ΘΕΟΛΟΓΟΙ.»

Δείτε τη διάταξη σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δείτε τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Ενημέρωση για τον αριθμό μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25 

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών 2024: 10.000 σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις βαθμίδες 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για νέες οργανικές εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ-αριθμό διορισμών-νομοσχέδια Υπ. Παιδείας 

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα

Πίνακας Λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις Αποσπάσεις

52.500 οι αναπληρωτές το 2023-24: Η Ζ. Μακρή για Παράλληλη-Τ.Ε-Διορισμούς-Ενταξ. Εκπ/ση | Παράθεση στοιχείων 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης ατόμων με ΕΕΑ από τα ΚΕΔΑΣΥ: Απευθείας ανάθεση στο ΕΚΠΑ 37.200 €

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση