Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η διάταξη για 1.723 νέες οργανικές εκπαιδευτικών ειδικοτήτων κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η διάταξη για νέες οργανικές εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στη Βουλή για ψήφιση – Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Οργανισμός Ακαδημίας Αθηνών” του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η διάταξη για νέες οργανικές εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Κατατέθηκε Τροπολογία στο υπό ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού “Οργανισμός Ακαδημίας Αθηνών”, με τη διάταξη-ρύθμιση για νέες οργανικές θέσεις κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικότητες).

UPDATE

Πρόβλεψη κατανομής διορισμών 2024, σε κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Ακολουθεί η διάταξη

Ρύθμιση για οργανικές θέσεις κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 1566/1985

Στον ν. 1566/1985 (Α΄167), μετά το άρθρο 13, περί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13Α

Ρύθμιση για οργανικές θέσεις κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συστήνονται, πλέον των υφισταμένων, χίλιες επτακόσιες είκοσι τρεις (1.723) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους / ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως:

2. Οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο / ειδικότητα της παρ. 1 κατανέμονται σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες και διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές, μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης, διατίθενται για διορισμό.

3. Οι οργανικές θέσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 είναι οι ακόλουθες: 800 οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, 549 οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, 14 οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, 8 οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 352 οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.».

Δείτε τη διάταξη σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών 2024: 10.000 σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις βαθμίδες 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για νέες οργανικές εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ-αριθμό διορισμών-νομοσχέδια Υπ. Παιδείας 

52.500 οι αναπληρωτές το 2023-24: Η Ζ. Μακρή για Παράλληλη-Τ.Ε-Διορισμούς-Ενταξ. Εκπ/ση | Παράθεση στοιχείων 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση