Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο που κατατέθηκε και για άγνωστο λόγο αποσύρθηκε από το ν/σ για τα Πανεπιστήμια.

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το especial.gr δημοσιεύει ακολούθως το περιεχόμενο της διάταξης που αφορά στη σύσταση των νέων 1.555 οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ ΕΒΠ με την κατανομή αυτών ανά κλάδο, η οποία είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», όταν αυτό ήταν να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση και για άγνωστο λόγο απεσύρθη την τελευταία στιγμή, πλην όμως εκ παραδρομής στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης παρέμεινε η αιτιολόγηση της διάταξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 178:

Ακολουθεί η διάταξη για τις 1.555 νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ με την κατανομή ανά κλάδο

Αρθρο…

Σύσταση οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

1. Συστήνονται πλέον των υφισταμένων χίλιες πεντακόσιες πενήντα πέντε (1.555) οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως.

ΚΛΑΔΟΣ                                                                                            ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ                                                               207

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                            71

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                                                              139

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                                       156

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                                                   67

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                        179

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                     138

ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ         2

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                           596

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1.555

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι θέσεις της παρ.1 κατανέμονται σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση  συστήνονται χίλιες πεντακόσιες πενήντα πέντε (1.555) οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω οργανικές θέσεις, οι οποίες συστήνονται επιπλέον των υφισταμένων οργανικών θέσεων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατανέμονται ανά κλάδο ως εξής: ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 207 θέσεις, ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 71 θέσεις, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 139 θέσεις, ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 156 θέσεις, ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 67 θέσεις, ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 179 θέσεις, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 138 θέσεις, ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ 2 θέσεις και ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 596 θέσεις.

Επιπλέον στην αξιολογούμενη ρύθμιση δίδεται εξουσιοδότηση ώστε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οργανικές θέσεις του προηγούμενου εδαφίου να κατανέμονται σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες.

Η ρύθμιση είναι αναγκαία ώστε να καταστεί εφικτό, σταδιακά, να διοριστούν περισσότερα μέλη Ε.Ε.Π. –   Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., γεγονός που είναι απαραίτητο για την ορθολογικότερη οργάνωση  και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Η παραπάνω διαπίστωση  επιρρωνύεται από το γεγονός ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πέραν των 1.910 μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που υπηρετούν σ αυτές απαιτείται ανά σχολικό έτος, τα τελευταία σχολικά έτη, η πρόσληψη 2.000 και άνω αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σχολικό έτος 2022-23 προσελήφθησαν 2.160 αναπληρωτές μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και το σχολικό έτος 2023-24, μέχρι αυτή τη στιγμή , έχουν προσληφθεί 2.375 αναπληρωτές μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π..

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι σε ορισμένους κλάδους όπως π.χ. οι εργοθεραπευτές μολονότι προκηρύσσεται μεγαλύτερος αριθμός θέσεων αναπληρωτών δεν ευρίσκονται ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να τις καλύψουν πιθανόν, λόγω του γεγονότος ότι η θέση του αναπληρωτή είναι προσωρινή).

Δείτε σχετικά

Τροπολογία για σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοιν/λίου οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ 

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας 

ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς για νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ: Γιατί δεν προχωρά η διαδικασία παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου; 

Δείτε επίσης

Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 11.02.2024 ανά κλάδο-δομή και Φάση πρόσληψης | Πίνακες 

Ολες οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ έως σήμερα

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση