Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η Ειδική Αγωγή στη Βουλή: Κενά-διορισμοί-ίδρυση ειδικών σχολείων-χρηματοδότηση-κτιριακό-μεταφορές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η Ειδική Αγωγή στη Βουλή: Κενά-διορισμοί-ίδρυση ειδικών-χρηματοδότηση-κτιριακό-μεταφορές – Ερώτηση από 8 Βουλευτές του ΚΚΕ.

Η Ειδική Αγωγή στη Βουλή

“Για τα κενά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση” είναι το θέμα Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από 8 Βουλευτές του ΚΚΕ.

Οι Βουλευτές ρωτούν αναφορικά με το ποια μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση για:
  1. Να καλυφτούν όλα τα κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων σε ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, ΕΔΥ, παράλληλη στήριξη, ΚΕΔΑΣΥ.
  2. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές που εργάζονται στην ειδική αγωγή.
  3. Να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση προς την ειδική αγωγή και εκπαίδευση έτσι ώστε να προσφέρονται όλα τα αναγκαία μέσα και να υποστηρίζεται ολόπλευρα η διεπιστημονική παρέμβαση στους μαθητές.
  4. Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τόσα Ειδικά σχολεία και Τμήματα Ενταξης όσα απαιτούνται ώστε να καλυφτούν όλες οι ανάγκες που υπάρχουν.
  5. Να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση για την συντήρηση των κτιριακών υποδομών, να εκδοθεί χρονοδιάγραμμα κατασκευής νέων και σύγχρονων υποδομών (ειδικά σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ, αλλά και Τμήματα Ένταξης εντός της γενικής εκπαίδευσης) ώστε να υποστηρίζεται σωστά το επιστημονικό παιδαγωγικό έργο.
  6. Να δημιουργηθεί ενιαίο, δημόσιο σύστημα μεταφοράς των μαθητών, από κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.
Ακολουθεί η Ερώτηση-Η Ειδική Αγωγή στη Βουλή
“Για τα κενά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση”

Διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο πριν από την λήξη του φετινού σχολικού έτους και τα κενά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι μεγάλα, με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να στερούνται τον ειδικό παιδαγωγό, τον ειδικό επιστήμονα, αδυνατώντας να λάβουν τα απαιτούμενα από το σχολείο που φοιτούν, διανύοντας μάλιστα τον τρίτο χρόνο πανδημίας, για την οποία δε λήφθηκαν ουσιαστικά και αναγκαία μέτρα πρόληψης και φροντίδας.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι οι προσλήψεις, κατά το φετινό σχολικό έτος, είναι μειωμένες κατά 1.445. Αναλυτικά, στην Παράλληλη Στήριξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκαν οι προσλήψεις κατά 645, στα ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας κατά 678, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) κατά 23, συνολικά στην β’ βάθμια μειώθηκαν κατά 998. Με αποτέλεσμα όλες οι δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία, Τμήματα Ένταξης, ΕΔΥ και Παράλληλη Στήριξη να παρουσιάζουν σοβαρά κενά σε ειδικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό με αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη και στην στήριξη των παιδιών με αναπηρία, ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αν τώρα συνυπολογίσουμε τα περσινά κενά

που δεν καλύφτηκαν εξ ολοκλήρου και ότι τα ίδια τα κενά που δίνει το υπουργείο παιδείας δεν προσδιορίζονται με επιστημονικά κριτήρια αλλά σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται σύμφωνα με τα αυξομειούμενα κονδύλια που διαμορφώνονται, δεν προσδιορίζονται δηλαδή με βάση τις ανάγκες των μαθητών αλλά τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, τότε κατανοούμε ότι η συνολική κατάσταση είναι εκρηκτική. Διαμορφώνεται έτσι πρόσφορο έδαφος να ακούγονται απαράδεκτες δηλώσεις, όπως του ευρωβουλευτή της ΝΔ, ο οποίος ανέφερε ότι το κόστος της παράλληλης στήριξης να το επωμιστούν οι οικογένειες με την πρόσληψη ιδιώτη βοηθού.

Επίσης οι κτιριακές υποδομές των ειδικών σχολείων και των ΚΕΔΑΣΥ

είναι υποβαθμισμένες, καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν κατασκευαστεί για να στεγάσουν αυτού του είδους σχολεία και διαγνωστικά κέντρα με αποτέλεσμα οι χώροι να μην είναι κατάλληλοι για να διενεργούνται όλες οι αναγκαίες επιστημονικές παρεμβάσεις, ειδική παιδαγωγική, με τα κατάλληλα μέσα.

Επιπλέον, λόγω της έλλειψης ειδικών σχολείων

τα λειτουργούντα είναι υπερπληθή, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο της δυναμικότητας τους. Ενώ η συνολική κατάσταση των κτιρίων είναι, όπως άλλωστε το σύνολο των σχολικών υποδομών λόγω της υποχρηματοδότησης, υποσυντήρητα με σοβαρά προβλήματα.

Τα κτίρια που στεγάζονται τα ΚΕΔΑΣΥ δεν είναι σχεδιασμένα για την λειτουργία τέτοιων δομών, όπως για παράδειγμα το Β’ ΚΕΔΑΣΥ Ά Αθήνας, το Β’ ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, το ΚΕΔΑΣΥ Καρδίτσα κα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για τη διενέργεια αξιολογήσεων.

Το παιδαγωγικό υλικό, τα τεχνολογικά και βοηθητικά μέσα

είναι σε πολλές περιπτώσεις απαρχαιωμένα, κατεστραμμένα εναποθέτοντας την επιστημονική παιδαγωγική παρέμβαση στο μεράκι, στην αυτοθυσία και στην οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων που καλούνται να καλύψουν τις ελλείψεις ενώ οι ειδικότητες που διενεργούν τις αξιολογήσεις όπως είναι οι ψυχολόγοι θα επιλεχθούν μετά από κλήρωση για την επιμόρφωσή τους καθώς ο αριθμός των διαγνωστικών εργαλείων δεν καλύπτει το σύνολό τους, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να συγχρονιστούν στα πιο νέα εργαλεία αξιολόγησης, ενώ άλλοι θα χρησιμοποιούν πιο παρωχημένα, σε βάρος πάντα των υπό αξιολόγηση, μαθητών.

Σημαντικό πρόβλημα είναι η μεταφορά των μαθητών,

που γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες μετά από συμβάσεις που υπογράφουν με την Περιφέρεια, αφήνοντας ακάλυπτα παιδιά, κυρίως στις επαρχία, όπως για παράδειγμα στο ειδικό σχολείο Ζακύνθου, χωρίς εξειδικευμένους συνοδούς, που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να αντιμετωπίζουν με παιδαγωγικό και επιστημονικό τρόπο δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των δρομολογίων.

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν αρνητικά την ίδια την στήριξη, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εάν τη λάβουν ολόπλευρα μπορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία να ενταχθούν στην κοινωνία και την εργασία, αυτόνομα και ανεξάρτητα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε:

– Να καλυφτούν όλα τα κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (ειδικό παιδαγωγικό, ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό) σε ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, ΕΔΥ, παράλληλη στήριξη, ΚΕΔΑΣΥ, και να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές που εργάζονται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

– Να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση προς την ειδική αγωγή και εκπαίδευση έτσι ώστε να προσφέρονται όλα τα αναγκαία μέσα και να υποστηρίζεται ολόπλευρα η διεπιστημονική παρέμβαση στους μαθητές (τεχνολογικά, παιδαγωγικά μέσα, αξιολογικά εργαλεία κ.α.).

– Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τόσες δομές (ειδικά σχολεία τμήματα ένταξης) όσες απαιτούνται ώστε να καλυφτούν όλες οι ανάγκες που υπάρχουν. Κανένας μαθητής που το έχει ανάγκη να μην μείνει εκτός πλαισίου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

– Να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση για την συντήρηση των κτιριακών υποδομών, να εκδοθεί χρονοδιάγραμμα κατασκευής νέων και σύγχρονων υποδομών (ειδικά σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ, αλλά και Τμήματα Ένταξης εντός της γενικής εκπαίδευσης) ώστε να υποστηρίζεται σωστά το επιστημονικό παιδαγωγικό έργο.

– Να δημιουργηθεί ενιαίο, δημόσιο σύστημα μεταφοράς των μαθητών, από κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης, Γκιόκας Γιάννης, Καραθανασόπουλος Νίκος, Κομνηνάκα Μαρία, Λαμπρούλης Γιώργος, Μαρίνος Γιώργος, Παπαναστάσης Νίκος, Συντυχάκης Μανώλης

Δείτε επίσης

Κεραμέως για νέα Προκήρυξη ειδικής αγωγής και μόνιμους διορισμούς 

Νέα προκήρυξη Ειδικής Αγωγής: Αναμονή 3 μήνες μετά το αίτημα ΥΠΑΙΘ προς ΑΣΕΠ-Σύγκριση με την 3ΕΑ/2019 

Η απάντηση στο εξώδικο για τη νέα Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας 

Μόνιμοι διορισμοί 2022: Από τους υπάρχοντες  πίνακες-Τέλος Απριλίου θα έχουμε αριθμό-Από τι θα εξαρτηθεί 

Ενημέρωση για νέους διορισμούς-νέα Προκήρυξη ΕΑΕ-Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης-Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ 

Πριν φύγετε

Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών-Πρόγραμμα: 18.353 επιμορφούμενοι-Η Α Φάση 04.04 έως 31.05.2022 

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση