Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η Επιτροπή Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η Επιτροπή Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό-Η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη με τη συγκρότηση και τη σύνθεση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 148717/Η2/28-12-2023 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση έχει ως ακολούθως:

1. Πολυξένη Μπίλλα του Αχιλλέα, κλάδου ΠΕ02 Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την Γεωργία Πετροπούλου του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ03 Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ.

2. Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μακρή του Ευαγγέλου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Βασίλειος Καλογεράκης του Διονυσίου με, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Μπαϊρακτάρη του Νικολάου, Προϊστάμενο του Τμήματος Α’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

4. Στυλιανός Μαρκαντωνάκης του Γεωργίου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ05 ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Καραφωτιά του Γεωργίου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02.

5. Ελένη Μανιάτη του Άγγελου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Τζοβλά του Αθανασίου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70.

6. Παναγιώτα Βενετοπούλου του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Υπεύθυνη Εκδόσεων της Δ.Ο.Ε., με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Μαρίνη του Γεωργίο, εκπαιδευτικό ΠΕ70, Γενικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.

7. Νικόλαος Παπαχρήστος του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Ανδρέα-Χρήστο Παπαδαντωνάκη του Ιωάννη, Ταμίας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.

8. Γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών ορίζουμε την Ευφροσύνη Δεσποτοπούλου του Ιωάννη, υπάλληλο της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, με αναπληρώτρια την Μαρία Κουβαρά του Γρηγορίου, υπάλληλο της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ και βοηθούς γραμματείς, αντίστοιχα, τους:

α) Ιωάννη Δερμανούτσο του Ευαγγέλου, υπάλληλο της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ

β) Αικατερίνη Καρούζου του Λουκά με, υπάλληλο της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια, παρατείνεται δε αυτή αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Επιλογής.

Δείτε επίσης

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Πριν φύγετε

Υπολογισμός μισθοδοσίας 2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, μόνιμων και αναπληρωτών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση