Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η Επιτροπή Εξετάσεων Ελληνικής PISA | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η Επιτροπή Εξετάσεων Ελληνικής PISA: Συγκροτήθηκε για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής τους σε εθνικό επίπεδο – Απόφαση. 

Η Επιτροπή Εξετάσεων Ελληνικής PISA

Συγκροτείται με Απόφαση – υπ. αριθ. πρωτ. 40405/ΓΔ4 – ΦΕΚ Β 2371/19-4-2024 – της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζ. Μακρή Επιστημονική Επιτροπή για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/ τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων (Ελληνική PISA).

Η Επιτροπή αποτελείται από τους/τις:

1. Ηλία Ματσαγγούρα του Γεωργίου, Πρόεδρο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ04,

2. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ04, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Δέσποινα Χαραυγή του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ04.02, διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποσπασμένη στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,

3. Χαράλαμπο Μουζάκη του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Κασούτα του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένο στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,

4. Λευκοθέα Μπινιάρη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Χαλκιαδάκη του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένη στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,

5. Δημήτριο Ζυμπίδη του Κωνσταντίνου, μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Καλαθάκη του Εμμανουήλ, μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

6. Κωνσταντίνο Στουραΐτη του Θεοδώρου, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Τάσο του Ιωάννη, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π,

7. Χριστίνα Γκορτσά του Χρυσόστομου, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Αφεντουλίδου του Σπυρίδωνα, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,

8. Χριστίνα Κλημεντιώτη του Σπυρίδωνα, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Καλογηράτου του Αναστασίου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,

9. Αθανάσιο Γιαννίκα του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Καραγιάννη του Νέστορα, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γενοβέφα Λαχανά του Γερασίμου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Έργο της επιτροπής είναι η ομαλή, ασφαλής και άρτια διοργάνωση της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Δείτε σχετικά

Εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα μαθητών 2023-24 ΣΤ’ τάξης Δημοτικών και Γ’ τάξης Γυμνασίων – Ελληνική PISA 

Δείτε επίσης

Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών: Ο τροχονομικός έλεγχος σε αποστάσεις μέχρι 35 χλμ. επεκτείνεται σε όλη τη χώρα 

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στις Δ/νσεις Εκπ/σης ζητά η ΕΝΕΡΥΠ από το Υπ. Παιδείας 

Τι λέει ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση