Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Ανάλυση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Εκτενής ανάλυση πάνω στην εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Η νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Τη δημοσίευση της νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η φετινή έκδοση αναλύει πάνω από 45 βασικούς ποιοτικούς δείκτες που αφορούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε επτά κύριους τομείς:

 • Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC)
 • Βασικές Δεξιότητες
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Πρόωρη Εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ELET).
 • Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού
 • Ισότητα στο σχολείο και την Ανώτατη εκπαίδευση
 • Ανώτατη εκπαίδευση

Οι Διαρθρωτικοί δείκτες του δικτύου Ευρυδίκη αποτελούν βασική πηγή δεδομένων για την Ετήσια Παρακολούθηση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει μία εκτενή ανάλυση πάνω στην  εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επικαιροποίηση των Διαρθρωτικών δεικτών του 2023 καλύπτει όλα τα  Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και  την Τουρκία.

Η νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον  σύνδεσμο:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2023

______________________________

Τι είναι το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την εκπαίδευση που παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη καθώς και αξιόπιστες αναλύσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice),  λειτουργεί από το 1980 και συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες.

Αποτελείται από:

 • 42 Εθνικές Μονάδες, 38  χωρών  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+    (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία).
 • την Ευρωπαϊκή Μονάδα, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, υπάγεται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (ΕACEA)  και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Δικτύου.

Η Ελληνική Μονάδα

Η Εθνική Μονάδα «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»  ως μέλος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Δικτύου  «EURYDICE» έχει ως έργο:

 • Την περιγραφή και επικαιροποίηση, σε ετήσια βάση, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου «EURYDICE» (National Descriptions).
 • Τη σύνταξη εκθέσεων και συμμετοχή στη σύνταξη συγκριτικών θεματικών μελετών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου  «ΕΥΡΥΔΙΚΗ».
 • Τη μέριμνα για τη μετάφραση και την έκδοση των συγκριτικών μελετών στην ελληνική γλώσσα.
 • Τη συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών, μεταξύ των χωρών-μελών του Δικτύου, που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα.
 • Την επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και διάχυση τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής πληροφόρησης σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Δείτε επίσης

Περίοδο πολύ πυκνού κοινοβουλευτικού έργου προανήγγειλε ο Κ. Πιερρακάκης-Ποια νομοσχέδια θα κατατεθούν στη Βουλή 

Πιερρακάκης για αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων Ελλάδας-Κύπρου: Να μην ταλαιπωρούνται 18.000 φοιτητές

Σχολικός αθλητισμός: Ιδρυση αθλητικών σχολείων-αύξηση 1 ώρας γυμναστικής-αναπτυξιακό πρόγραμμα 

Αποτελέσματα PISA 2022: Σύντομη παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων από το ΙΕΠ 

Οδηγίες λειτουργίας θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης: ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΕΑ-Τμήμ. Ενταξης-Παράλληλη Στήριξη 

Συναντήσεις μαθητών με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους χωρίς συναίνεση του γονέα-Δεν λειτουργούν ως “εξωτερικοί επισκέπτες”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση