Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η τοποθέτηση των Διευθυντών ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγ. Παρασκευής και Πυλαίας Χορτιάτη επί του ν/σ για την Επαγγελματική Εκπ/ση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η τοποθέτηση των Διευθυντών ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής και Πυλαίας Χορτιάτη επί του νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Η τοποθέτηση των Διευθυντών ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής για το ν/σ της Επαγγ/κής Εκπ/σης

Ακολουθεί επιστολή με την τοποθέτηση των Διευθυντών των ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής και Πυλαίας Χορτιάτη, που αφορά στην συζήτηση του Σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που έχει κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων με επιχειρήματα περί διατήρησης των υφιστάμενων ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και μετονομασία τους σε ΣΑΕΚ Ατόμων με Αναπηρίες.

Η τοποθέτηση των Διευθυντών ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής

Πυλαία, 15/01/2023

ΑΠ: 13

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Πρόταση επί του Σχεδίου Νόμου για την ΕΕΚ για διατήρηση των ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής και Πυλαίας Χορτιάτη και μετατροπή τους σε ΣΑΕΚ για άτομα με αναπηρίες»

Αξιότιμε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη,

Ως διευθυντές των Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας για το σύνολο των προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που συζητείται την τρέχουσα εβδομάδα στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής. Τόσο οι προτάσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των ΑμεΑ μέσω της αυξημένης μοριοδότησης των ίδιων καθώς και των συγγενικών τους προσώπων στο σύστημα επιλογής για φοίτηση στις ΣΑΕΚ όσο και πρόβλεψη την καθολική προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις δομές κατάρτισης αποτελούν καίρια ζητήματα που χρήζουν επίλυσης από την Πολιτεία ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα ΑμεΑ να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται και να αποκαθίστανται επαγγελματικά ισότιμα και ισάξια.

Επιπλέον, οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για:

α) Την ένταξη των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την αναγνώριση της ισοτιμίας του απολυτηρίου των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. με το απολυτήριο Γυμνασίου και τη δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. σε ΕΠΑ.Λ., σε ΕΝ.Ε..Ε.ΓΥ.-Λ., σε Ε.Σ.Κ. που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό ή σε Ε.Σ.Κ. για άτομα με αναπηρία, καθώς οι δομές αυτές μέχρι σήμερα είναι αδιαβάθμητες με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να μην μπορούν να πιστοποιήσουν τα προσόντα που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους σε αυτές και

β) Την ένταξη της «Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία» (Σχολή Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών) και του «Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκη» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προκειμένου οι απόφοιτοί τους να μπορούν να πιστοποιούν τα προσόντα που αποκτούν και έτσι να διευκολύνεται η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μη εγγραφή στις δομές αυτές ατόμων με αναπηρία που μπορούν να φοιτήσουν σε γενικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους καθώς ενθαρρύνουν την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της συμμετοχής των ΑμεΑ στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, με την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων ΑμεΑ και της μείωσης του υψηλού ποσοστού ανεργίας σύμφωνα με την επιστολή της ΕΣΑμεΑ. Επιπρόσθετα προτείναμε με σχόλιό μας στις 02/01/2024 στο άρθρο 6 της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου, την δυνατότητα φοίτησης στις ΣΑΕΚ ατόμων με αναπηρίες και άτομα χωρίς αναπηρία στο πλαίσιο ενίσχυσης της συμπεριληπτικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Θα θέλαμε όμως στο σημείο αυτό να εκφράσουμε την θέση μας για την ουσιαστική ανάγκη διατήρησης των δύο δομών Κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες (ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα και Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη) και την μετονομασία τους σε ΣΑΕΚ για άτομα με αναπηρίες. Τα ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής λειτουργούν από το 2014 μέχρι σήμερα, προσφέροντας ολοκληρωμένη κατάρτιση σε άτομα με οπτική, ακουστική και άλλες αναπηρίες. Οι δομές αυτές στελεχώθηκαν με ανεξάρτητη διοίκηση το 2021 και από τότε δόθηκε ώθηση στη λειτουργία τους καθώς σήμερα παρέχουν εκπαίδευση για άτομα με αναπηρίες σε πολλές νέες ειδικότητες. Ως αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των καταρτιζόμενων ΑμεΑ σε αυτές, πολλαπλασιάζοντας τις ευκαιρίες για πρόσβαση στην εκπαίδευση-κατάρτιση ΑμεΑ και συνακόλουθα στην αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης με στόχο την μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους. Μάλιστα με την Κ5/149570/29 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚ&ΔΒΜ κου Γ. Βούτσινου λειτουργούν για πρώτη φορά με ειδικό κανονισμό λειτουργίας (κάτι που αποτέλεσε πάγιο αίτημά μας για πάνω από 2,5 έτη). Μέσω του νέου κανονισμού δίνεται η δυνατότητα για στοχευμένη και εξειδικευμένη παροχή κατάρτισης σε ολιγομελή τμήματα με αυξημένο αριθμό εκπαιδευτών (2ος εκπαιδευτής σε τμήματα άνω των 5 σπουδαστών) αλλά και ταυτόχρονη εξασφάλιση προσβασιμότητας (όπως διερμηνείς ΕΝΓ για κάθε ώρα διδασκαλίας) και ατομικής υποστήριξης (τοποθέτηση Ειδικού βοηθητικού προσωπικού όπου υπάρχει αναγκαιότητα).

Επιπλέον στο διάστημα αυτό έχει αποκτηθεί εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των σπουδαστών μας, μέσα από συνέργειες με επαγγελματικούς χώρους για την διεξαγωγή των μαθημάτων και την πρακτική άσκηση των σπουδαστών μας σε διάφορες ειδικότητες αλλά και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ με τεχνικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Τέλος η ίδρυση του Γραφείου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) και η στελέχωσή τους με ειδικούς συμβούλους σταδιοδρομίας και ψυχολόγους θεωρούμε ότι θα είναι πολύ πιο στοχευμένη και εξειδικευμένη στις ιδιαιτερότητες των ωφελούμενων ΑμεΑ καθώς θα αφορούν μικρότερο αριθμό σπουδαστών σε σχέση με αυτούς των πολυπληθέστερων ΣΑΕΚ που αφορούν το γενικό πληθυσμό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για έναν επιπλέον της ομαλής μετάβασης στη νέα προσβάσιμη εκπαιδευτική προσαρμογή μέσα από την εφαρμογή του νέου νόμου, θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν τα οφέλη που προέκυψαν με την συνέχιση της λειτουργίας των παραπάνω εκπαιδευτικών μονάδων και την μετεξέλιξή τους σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για άτομα με αναπηρίες.

Θεόδωρος Λουκίσας

Δ/ντης ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής

Γεώργιος Τσικουδής

Δ/ντης ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη

Δείτε επίσης

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Βουλή: Το χρονοδιάγραμμα συζήτησης-ψήφισης του νομοσχεδίου 

Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ για ΕΕΕΕΚ: “Δεν μπορεί να υπάγονται στον τομέα Ειδικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας” 

ΟΛΤΕΕ για νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο είναι επιτακτική 

Πιερρακάκης για μεταρρύθμιση ΑΕΙ: Εθνικό συμφέρον να πραγματοποιηθεί με λογική συναίνεσης

Πιερρακάκης-εκπαίδευση 2024: Μεγάλες τομές σε όλες τις βαθμίδες-3 πυλώνες παρεμβάσεων 

Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη: Σοβαρά προσκόμματα στην εκπαιδευτική συμπερίληψη-Πόρισμα χωρίς ανταπόκριση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση