Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδιωτικά ΕΠΑΛ: Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία έκδοσης απολυτηρίων και πτυχίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδιωτικά ΕΠΑΛ: Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία έκδοσης απολυτηρίων και πτυχίων κατά το τρέχον σχολικό έτος – Εγγραφο ΥΠΑΙΘ.

Ιδιωτικά ΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. Εγκύκλιο του Γ.Γ ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία έκδοσης απολυτηρίων και πτυχίων Ιδιωτικών ΕΠΑΛ κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Σύμφωνα με το έγγραφο

Οι τύποι των τίτλων σπουδών των ιδιωτικών ΕΠΑΛ, θα εκδοθούν χωρίς να πραγματοποιηθούν εξετάσεις.

_____________

Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία έκδοσης απολυτηρίων και πτυχίων Ιδιωτικών ΕΠΑΛ κατά το τρέχον σχολικό έτος

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με τον τύπο των τίτλων σπουδών (απολυτηρίων και πτυχίων) των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. της χώρας, μετά την έκδοση της με αριθμ.Φ4/55515/Δ4/21 (ΦΕΚ 2093 Β/2052021): “Προαγωγή Απόλυση μαθητών/τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 20202021″, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι τύποι των τίτλων σπουδών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., όπως έχουν καθοριστεί με την με αρ. πρωτ.Φ24α/64589/Δ4/362021 (ΦΕΚ 2488Β ́) Υ.Α. (με αριθμό 31,33,39,41,347,49,54,56) θα εκδοθούν χωρίς να πραγματοποιηθούν εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1της με αριθμ. Φ4/55515/Δ4/21 (ΦΕΚ 2093 Β/2052021) Υ.Α. “Προαγωγή Απόλυση μαθητών/τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 20202021″.

Κατά συνέπεια, λόγω του ότι δεν θα συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, οι εν λόγω τίτλοι δεν θα υπογραφούν (στα σχετικά πεδία όπου προβλέπεται) από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Στα πεδία αυτά θα αναγράφεται: (κενή παύλα)Σύμφωνα με το άρθρο 1της με αριθμ.Φ4/55515/Δ4/21 (ΦΕΚ 2093 Β/2052021): Προαγωγή Απόλυση μαθητών/τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 20202021.Υ.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο “Διευκρινίσεις για τη διαδικασία έκδοσης απολυτηρίων και πτυχίων Ιδιωτικών ΕΠΑΛ

Δείτε σχετικά

Προαγωγή-Απόλυση μαθητών ΕΠΑΛ: Ημερήσιων και Εσπερινών κατά το σχολικό έτος 2020-21 | Απόφαση
Προαγωγή-Απόλυση μαθητών ΕΠΑΛ 2020-21 | ΦΕΚ
Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Προαγωγή-απόλυση μαθητών ΕΝΕΕΓΥΛ-Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ-Γνωστοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων

Δείτε επίσης

 Εγγραφές-μετεγγραφές Δευτεροβάθμιας: Τροποποίηση απόφασης άρθρων 9 και 22-Τρόπος και χρόνος εγγραφής
Κατ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές Α’ τάξης ΕΠΑΛ-Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ | ΦΕΚ αξιολόγησης
Κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ενημερωτική Εγκύκλιος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση