Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση 49 Τμημάτων Ενταξης σε Δημοτικά σχολεία | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση 49 Τμημάτων Ενταξης σε Δημοτικά σχολεία: Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θεόδωρου Σκυλακάκη σε ΦΕΚ.

Ιδρυση 49 Τμημάτων Ενταξης σε Δημοτικά

Με την υπ. αριθμ. 43984/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θεόδωρου Σκυλακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2709/25-4-2023, ιδρύονται σαράντα εννέα (49) νέα Τμήματα Ενταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια Δημοτικά τυπικής εκπαίδευσης.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 2709/25-4-2023

________________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

Η υπό στοιχεία 48132/Δ3/27-04-2021 Εγκύκλιος «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης».

Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη (i) συνολικού ύψους 21.210 € σε βάρος του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α’ βαθμού για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων, η οποία θα καλύπτεται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνουν οι Σχολικές Επιτροπές από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων (στ.Β) και (ii) συνολικού ύψους 59.891,14 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για την προμήθεια βασικών εξοπλιστικών ειδών, η οποία θα καλυφθεί από τυχόν νέες προμήθειες εντός του ετήσιου προγραμματισμού της είτε από δημόσιους διαγωνισμούς.

Οι αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΑΣΥ.

________________________________________

Τμήματα Ενταξης Νηπιαγωγείων

Η Απόφαση με τα νέα Τμήματα Ενταξης των Νηπιαγωγείων βρίσκεται ακόμη στο Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται σύντομα να κατευθυνθεί και αυτή στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ. Πηγή: www.especial.gr

________________________________________

Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας

Η διαδικασία για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την έκδοση της αριθμ. 149773/Δ3/2-12-2022 ΚΥΑ (Β΄ 6179/5-12-2022), σύμφωνα με την οποία ιδρύονται σαράντα (40) Τμήματα Ένταξης, πλέον των ήδη υπαρχόντων, σε ισάριθμες σχολικές μονάδες.

Δείτε σχετικά

Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης 

________________________________________

Πως ιδρύονται Τμήματα Ενταξης

Οσον αφορά στην ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, αυτή υλοποιείται με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 6, 8 και 34 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) και της παρ. 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 17 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

Δείτε επίσης

Διορισμοί 2023: Τι αναμένουμε μετά το ΦΕΚ της κατανομής των 3772 θέσεων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ 

Μακρή-παράθεση στοιχείων: Υπολογισμός κενών για διορισμούς-Προσλήψεις αναπληρωτών 2022-23-Mονιμοποιήσεις-Τμημ. Ενταξης 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση