Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση Β’ Λυκειακής Τάξης Γενικού Λυκείου προσαρτημένης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση Β’ Λυκειακής Τάξης Γενικού Λυκείου προσαρτημένης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών της ΔΙΔΕ Α’ Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής – ΦΕΚ.

Ιδρυση Β’ Λυκειακής Τάξης Γενικού Λυκείου

Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2023-2024, Β’ Λυκειακής Τάξης Γενικού Λυκείου προσαρτημένης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 0509000) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, αποφάσισαν η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κος Αθανάσιος Πετραλιάς και η Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 99313/Δ2 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5493/15-9-2023.

Η σχολική μονάδα προβλέπεται να λειτουργήσει με 250 μαθητές – άρα με Διευθυντή και έναν Υποδιευθυντή, όπως και τα προηγούμενα σχολικά έτη – και δεν θα υπάρξει ανάγκη ορισμού δεύτερου Υποδιευθυντή. Επίσης δεν προκύπτουν νέες ανάγκες εξοπλισμού, λόγω της στέγασής της σε αίθουσες του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. Αθηνών.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Για το οικονομικό έτος 2023 (από 1.9.2023 έως 31.12.2023) δεν θα προκύψει νέα δαπάνη καθώς η σχολική μονάδα προβλέπεται να λειτουργήσει με 250 μαθητές – άρα με Διευθυντή και έναν Υποδιευθυντή, όπως και τα προηγούμενα σχολικά έτη – και δεν θα υπάρξει ανάγκη ορισμού δεύτερου Υποδιευθυντή. Για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, εφόσον προκύψει από πραγματικά γεγονότα, θα γίνεται σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

β) Επί του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ

Η εκ 3.000 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2023 θα καλυφθεί από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 7ης Κοινότητας Δήμου Αθηναίων από τους ΚΑΠ του οικείου Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Δ/θμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2023. Η εκ 6.000 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ του οικείου Δήμου.

γ) Επί του προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας

Η δαπάνη μεταφοράς των μαθητών θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον οικονομικό προϋπολογισμό εξόδων του οικ. έτους 2023 για την ανάγκη «κάλυψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για τη μεταφορά μαθητών Δημόσιων Σχολείων του ΚΤ της Περιφέρειας Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 με κατανομή στον ΚΑΕ 082101» της Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθήνας: 187/02-01-2023 (ΑΔΑ: 63ΔΝ7Λ7-ΛΗΜ), συνολικού ύψους 5.530.000,00€, στην οποία έχει συμπεριληφθεί και το ως άνω κόστος μεταφοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτόν.

δ) Επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Δεν προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τη λειτουργία της Β’ Λυκειακής Τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών, καθώς δεν προκύπτουν νέες ανάγκες εξοπλισμού, λόγω της στέγασής της σε αίθουσες του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. Αθηνών.

Δείτε επίσης

Ενημέρωση ΟΛΜΕ: Διορισμοί από ισχύοντες πίνακες-Προσλήψεις ΜΝΑΕ το Νοέμβριο-Β Φάση 4 Οκτωβρίου 

Ακαταδίωκτο για εκπαιδευτικούς και όσους καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας προανήγγειλε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση