Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση και κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Λυκειακών Τάξεων-Ιδρυση ΕΠΑΛ για το 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση και κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Λυκειακών Τάξεων-Ιδρυση ΕΠΑΛ και Ορισμός Εργαστηριακού Κέντρου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ιδρυση και κατάργηση σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β4151/23-6-2023 δυο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), η υπ. αριθμ. πρωτ. 70505/Δ2 με θέμα την “Ιδρυση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων – Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων” και η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ11/70508/Δ4  με θέμα “Ιδρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμός Εργαστηριακού Κέντρου για το σχολικό έτος 2023-2024″.

Αναλυτικά

Α. Αριθμ. 70505/Δ2 –  Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων – Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων.

Αποφασίζουμε….

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2023-2024, σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΟΝΟΜ

ΚΑΙ

ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

1.

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΔΩΔΕ

ΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑ

ΛΑΙΑΣ

με έδρα την Αστυπά

λαια

 

2.

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΔΩΔΕ

ΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΣΠΕΡ ΓΥΜΝΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙ

ΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΛΟΥ

με έδρα τα Λειβάδια Τήλου

Β) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2023-2024, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

 

 

ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΥΚ. ΤΑΞΗ ΙΔΡΥ

ΣΗΣ

ΓΥΜΝ

ΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑ

ΡΤΗ

ΣΗΣ

1. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Γ’ Μουσικό Γυμνάσιο Σάμου

 

2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟ

ΑΚΑΡΝΑ

ΝΙΑΣ

Β’ Καλλι

τεχνικό Γυμνάσιο Μεσολο

γγίου

 

3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

ΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Γ’ Καλλι

τεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης

4. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α’ Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου
5. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ’ Μουσικό Γυμνάσιο Λιβα

δειάς

Γ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2023-2024, σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακο- λούθως:

 

Α/Α

ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ’ ΑΘΗ

ΝΑΣ

Εσπερινό Γυμνάσιο Μοσχάτου (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 0501988)
2. ΔΥΤΙΚ

ΕΛΛΑΔ

ΑΙΤΩΛΟ

ΑΚΑΡΝΑ

ΝΙΑΣ

Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγίου Βλασίου (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 0108010)
3. ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕ

ΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙ

ΔΙΚΗΣ

2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Νέων Μουδανιών (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 4951000)

Δ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2023-2024, των Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στο Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Στρατωνίου (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 4903050) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Β. Αριθμ. Φ11/70508/Δ4 – Ιδρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμός Εργαστηριακού Κέντρου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Αποφασίζουμε…

Α) Την ίδρυση από το σχολικό έτος 2023-2024 των ακόλουθων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.):

1. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Μαντουδίου, με έδρα το Μαντούδι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με τους παρακάτω τομείς:

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

2. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Επανομής, με έδρα την Επανομή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τους παρακάτω τομείς:

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Μηχανολογίας
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

3. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου, με έδρα την Ναύπακτο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με τους παρακάτω τομείς:

 • Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Μηχανολογίας

4. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού, με έδρα τον Αλμυρό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με τους παρακάτω τομείς:

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Μηχανολογίας
 • Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

5. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άργους, με έδρα το Άργος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με τους παρακάτω τομείς:

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Μηχανολογίας
 • Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

6. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Σπηλίου, με έδρα το Σπήλι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με τους παρακάτω τομείς:

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Διοίκησης και Οικονομίας

7. 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ Άρτας, με έδρα την Άρτα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με τους παρακάτω τομείς και τις αντίστοιχες ειδικότητες:

 • Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητες:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Υγείας- Πρόνοιας- Ευεξίας με ειδικότητες: α) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

β) Βοηθός Νοσηλευτή

γ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή δ) Αισθητικής Τέχνης

ε) Κομμωτικής Τέχνης

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητες:

α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Β) Τον ορισμό από το σχολικό έτος 2023-2024 του 4ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Μαγνησίας, με έδρα την Αργαλαστή, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Θεσσαλίας, ως ακολούθως:

ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤ ΚΕΝΤΡΟ  

ΟΝΟΜ ΚΑΙ

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑ

ΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗ

ΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗ

ΣΙΑΣ

4ο Ε.Κ. ΜΑΓΝΗ

ΣΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

ΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑ

ΣΤΗ

Δείτε επίσης

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Γυμνασίων: Τροποποίηση τρόπου/χρόνου εγγραφής, ένταξης μαθητών 

Δωρεάν σίτιση και διαμονή αναπληρωτών εκπ/κών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ορεινών/νησιωτικών περιοχών | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση