Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση νέων οργανικών και μόνιμους διορισμούς Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής ζητά η ΠΕΝΑΦΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση νέων οργανικών και μόνιμους διορισμούς Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση ζητά η Πανελλήνια Ενωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ).

Ιδρυση νέων οργανικών ζητά η ΠΕΝΑΦΑ

Εγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κο Κυριάκο Πιερρακάκη με θέμα: Άμεση ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων για μόνιμους διορισμούς Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, απέστειλε η Πανελλήνια Ενωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ).

Η Ενωση ζητά από τον Υπουργό στελέχωση των Ειδικών σχολείων με μόνιμους Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής και σύσταση νέων οργανικών, η Παράλληλη Στήριξη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής να διενεργείται από εξειδικευμένους Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, και συμμετοχή των Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11.01) στα ΚΕΔΑΣΥ.

Ακολουθεί η επιστολή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Έτος ίδρυσης 2023, Λ. Συγγρού 196, Καλλιθέα Αττικής Τ.Κ. 17671Αρ. Αναγνώρισης: 24/2023, Ειρηνοδικείο Καλλιθέας Αριθμό Μητρώου Εγγραφής ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 1-00600 την 16/10/2023

Ημερομηνία: 10/03/2024

Αρ. Πρωτοκόλλου: 25 —10/ 03/2024

Προς: Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Κοινοποίηση: Υφυπουργό Παιδείας κα Ζέττα Μακρή – Υφυπουργό Παιδείας κα Ιωάννα Λυτρίβη – Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση – Γ. Γ. Α’βάθμιας, Β’βάθμιας και Ειδικής Αγωγής κ. Ιωάννη Κατσαρό – Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Μπουσδούνη

Θέμα: Άμεση ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων για μόνιμους διορισμούς Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής στην Α΄βαθμια και Β’βαθμια Εκπαίδευση

Αξιότιμε κ Υπουργέ,

Μολονότι συνεχίζονται οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους τους κλάδους, η αδιαφορία-αμέλεια για τη μη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στα Ειδικά Σχολεία της χώρας δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Φυσικής Αγωγής, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας καθώς απότο2019έωςσήμερα, στην ειδικότητά μας, έγιναν μόλις 52 διορισμοί, ενώ στους πρόσφατους διορισμούςτου2023,είχαν προσκληθεί ΜΟΝΟ 2…

Το μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής εμβαθύνει σε πρακτικό επίπεδο, σε δεξιότητες οι οποίες αφορούν τα συναισθηματικά, νοητικά και κινητικά χαρακτηριστικά των Ατόμων με Αναπηρία. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες, ο ΚΦΑ είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, ο ρόλος μας να είναι καθοριστικός και μεγίστης σημασίας για την ψυχοκινητική ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών και κατ’ επέκταση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για την ίδρυση και κάλυψη νέων οργανικών θέσεων με μόνιμους διορισμούς. Είναι απαραίτητο να τονισθεί, ότι αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης καθώς για μαθητές/τριες που τους παρέχεται παράλληλη στήριξη, στο μάθημα της ΦΑ δεν ορίζεται.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε ένα μάθημα το οποίο δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες, να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και αλληλεπίδρασης καθώς και θετική στάση απέναντι στον αθλητισμό, να μην επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό. Αφενός γιατί ο καθηγητής ΦΑ έχει να διαχειριστεί ένα τμήμα 25 μαθητών και έναν/μια μαθητή/τρια που χρήζει παράλληλη στήριξη, αφετέρου γιατί ο/η μαθητής/τρια δικαιούται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του/της, που μόνο ο καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής έχει την δυνατότητα να του/της το παρέχει. Επιπρόσθετα, οι Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής υπηρετούσαν στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), όπως συστάθηκαν αρχικά με τον νόμο 2817/2000 – ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000και αργότερα αντικαταστάθηκαν με το Νόμο 4547/2018, από τα Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ). Το 2018 αντικαταστάθηκαν από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), για να λάβουν την παρούσα μορφή τους, Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (με τον Νόμο 4823/2021), χωρίς πλέον να συμπεριλαμβάνονται στο επιστημονικό προσωπικό καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν διεπιστημονική αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων, συμβουλευτική για την προσαρμογή στο περιβάλλον ή την αντιμετώπιση προκλήσεων, καθώς και υποστήριξη με τη μορφή θεραπευτικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων αυτών.

Είναι λοιπόν αναγκαίο και αυτονόητο, να βρίσκονται ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. οι Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11.01), διότι η συμβολή τους κρίνεται απαραίτητη για την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών και το σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος, προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Αμετάθετο χρέος είναι λοιπόν:

– Η στελέχωση των Ειδικών σχολείων με μόνιμους Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής και η σύσταση νέων οργανικών, καθότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για σταθερότητα στο περιβάλλον των μαθητών.

– Η παράλληλη στήριξη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής από εξειδικευμένους Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, με σταθερά άτομα ως σημεία αναφοράς.

– Η συμμετοχή των Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11.01) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ * ΣΧΙΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ * ΑΛΜΠΑΝΗΕΙΡΗΝΗ

Δείτε επίσης

Καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής: Να στελεχωθούν τα ειδικά σχολεία ζητά η ΠΕΝΑΦΑ-Ερώτηση στη Βουλή 

Ερώτηση για τις οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ από τον ΣΥΡΙΖΑ 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση