Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση νέων Πρότυπων και Πειραματικών και χαρακτηρισμός σχολείων ως τέτοιων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση νέων Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών-Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 – ΦΕΚ.

Ιδρυση νέων Πρότυπων και Πειραματικών

Iδρυονται με την υπ. αριθμ. πρωτ.10731/Δ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 748/31-1-2024 νέες Πρότυπες και Πειραματικές σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιπλέον στο ίδιο ΦΕΚ υπάρχει η με αριθμ. πρωτ. 10728/Δ6 Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζέττας Μακρή  “Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών-Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 – Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων”.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 748/31-1-2024 

Αναλυτικά

Α. ΑΠΟΦΑΣΗ –  Αριθμ. 10731/Δ6

 Ίδρυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένα με την ΚΥΑ που υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Ν. Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Α. Πετραλιάς και η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Ζ. Μακρή, έχουμε την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2024-2025 Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥ

ΝΣΗ

ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥ

ΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΣΙΑ ΚΑΙ

ΕΔΡΑ

ΣΧΟ

ΛΕΙΟΥ

1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας με έδρα τη Λάρισα
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Πρότυπο Λύκειο Λάρισας με έδρα τη Λάρισα
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Ίδρυση Λυκει

ακών Τάξεων

στο 1ο Πειρα

ματικό Γυμνάσιο Σάμου

4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ίδρυση Λυκει

ακών Τάξεων

στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας

5 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ίδρυση Πειραμα

τικού Λυκείου Χανίων με έδρα τα

Χανιά

 

Β. ΑΠΟΦΑΣΗ – Αριθμ. 10728/Δ6

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών -Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 – Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) με- ταξύ Σχολικών Μονάδων.

Συγκεκριμένα 

Ι) Α. Χαρακτηρίζονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πειραματικά Σχολεία ως εξής:

 

α/α

 

ΠΕΡΙΦΕΡ

 

ΔΔΕ /

ΔΠΕ

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΤΥΠΟΣ

1 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 26ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ

2 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ

3  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ

4 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ

 

5

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  

Δ.Π.Ε. ΛΕΥΚΑ

ΔΑΣ

 

 

 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ

 

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

 

 

 

4ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

 

ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ

Β. Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των ως άνω σχολικών μονάδων ορίζονται ως εξής:

Α) Το 26ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με τα 26ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας και τα 12/θ, 3/θ και 1/θ Πειραματικά Δημοτικά σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΑ).

Β) Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά αποκτά κοινό ΕΠΕ.Σ. με τα 1ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Ράλλεια Δημοτικά.

Γ) Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών.

Δ) Το 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Λαμίας αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 4ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας και το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Γ. Οι διασυνδέσεις των ως άνω σχολικών μονάδων ορίζονται ως εξής:

Α) Το 26ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών συνδέεται με το 26ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ),

Β) Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά συνδέεται με τα 1ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Ράλλεια Δημοτικά,

Γ) Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών συνδέεται με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών,

Δ) Το 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Λαμίας συνδέεται με το 4ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας,

Οι παραπάνω σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν ως Πειραματικά Σχολεία από το σχολικό έτος 2024-2025.

ΙΙ) Τροποποιούνται οι διασυνδέσεις των Πειραματικών Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίστηκαν με τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις α) 516416/Δ6/11-5-2021 (Β’ 1895) και β) 26500/Δ6/9-2-2022 (Β’ 1048) ως εξής:

 

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
 

 

1.

 

 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑ

ΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

2ο ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

2ο ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

1ο ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

 

2.

 

ΚΡΗΤΗΣ

Δ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

1ο ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

 

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

5ο ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟ

ΤΗΝΗΣ

5ο ΠΕΙΡΑ

ΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟ

ΤΗΝΗΣ

Οι παραπάνω διασυνδέσεις θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2024-2025

Δείτε επίσης

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή ηλεκτρονικά: Kαθορίστηκαν τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής 

Αιτήσεις για Β1 Επίπεδο ΤΠΕ: 29.01 έως 08.02 Α Φάση – 12 έως 16.02.2024 Β Φάση 

Οδηγίες αξιολόγησης προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ και για το πεδίο Α2 των σχολ. μονάδων και για το Α των ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Υπουργείο Παιδείας: Δεν αναφέρεται στη νομοθεσία η δυνατότητα βελτίωσης θέσης ή αμοιβαίας μετακίνησης αναπληρωτών 

Ειδικά σχολεία Κρήτης: Τι είπε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών για τις ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση