Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση οργανικών θέσεων και Μεταθέσεις: Προδιαγραφόμενη αδικία με μακροχρόνιες συνέπειες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση οργανικών θέσεων και Μεταθέσεις: Προδιαγραφόμενη αδικία με μακροχρόνιες συνέπειες – Αρθρο εκπαιδευτικού

Ιδρυση οργανικών θέσεων και Μεταθέσεις

Διενέργεια των μεταθέσεων, με βάση τις αιτήσεις του Οκτωβρίου, από την αρχή και για το σύνολο των αιτούντων, συμπεριλαμβάνοντας και τις νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις, είναι η βέλτιστη λύση στο ζήτημα των συμπληρωματικών μεταθέσεων οι οποίες διενεργούνται με βάση τη νομοθεσία  μετά την ίδρυση νέων οργανικών θέσεων, για να δοθούν αυτές μετά για μόνιμους διορισμούς, επισημαίνει σε άρθρο του εκπαιδευτικός σε επιστολή που μας απέστειλε.

Ο εκπαιδευτικός παραθέτει και σχετικό παράδειγμα, από το οποίο διαφαίνεται ότι θα είναι πέραν από κατάφωρα άδικες και μακροχρόνιες οι επιπτώσεις αν δεν “τρέξει” το σύστημα μεταθέσεων από την αρχή για όλους.

Ιδρυση οργανικών θέσεων και Μεταθέσεις – Ακολουθεί το άρθρο του εκπαιδευτικού

Προδιαγραφόμενη αδικία με μακροχρόνιες συνέπειες από την ίδρυση των νέων οργανικών στην Πρωτοβάθμια

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ΥΠΑΙΘΑ σκοπεύει να ικανοποιήσει εν μέρει το πάγιο αίτημα χρόνων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας, την ίδρυση δηλαδή οργανικών θέσεων. Εν μέρει, γιατί το σύνολο των προτάσεων των διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 3000 και σύμφωνα με τις πληροφορίες το ΥΠΑΙΘΑ προτίθεται να ιδρύσει μόνο τις 1700.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, δε δύνανται να γίνουν διορισμοί σε περιοχές που δεν έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις μετάθεσης. Για τον λόγο αυτό, όταν ιδρύονται οργανικές θέσεις μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εκείνης της σχολικής χρονιάς, διενεργούνται συμπληρωματικές μεταθέσεις με βάση τις αιτήσεις μετάθεσης εκείνης της χρονιάς. Όλα σχεδόν καλά ως εδώ. Σχεδόν, γιατί η πρέπουσα διαδικασία θα ήταν οι οργανικές να ιδρύονται ακριβώς πριν τις αιτήσεις μετάθεσης τον Οκτώβριο, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί, έχοντας πλήρη πληροφόρηση να κάνουν τις αιτήσεις τους. Όταν οι οργανικές ιδρύονται μετά τις αιτήσεις μετάθεσης, αναπόφευκτα προκαλούνται αδικίες.

Ωστόσο τώρα προδιαγράφεται μια δεύτερη (κι ίσως μεγαλύτερη) αδικία: Όπως έχει διαμηνύσει το ΥΠΑΙΘΑ, οι νέες αυτές οργανικές θα διατεθούν «για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων Μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή».

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι το σύστημα μεταθέσεων θα ξανατρέξει μόνο για όσους δεν έχουν ήδη πάρει μετάθεση στις μεταθέσεις που ανακοινώθηκαν στις 27 Μαρτίου. Ακριβώς αυτό έγινε και στην τελευταία ίδρυση οργανικών για τις ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας, το 2021. Αυτό συνιστά κατάφωρη αδικία και απόλυτη καταστρατήγηση των πινάκων μεταθέσεων. Το γιατί, θα φανεί καλύτερα από το παρακάτω υποθετικό μεν, αλλά αρκετά ρεαλιστικό παράδειγμα.

Έστω 2 υποψήφιοι, ο Χ κι ο Υ, των οποίων και των δύο ο τόπος συμφερόντων είναι η Β’ Θεσσαλονίκης. Ο Χ έχει περισσότερα μόρια (κι ας πούμε ότι είναι πρώτος στη σειρά από αυτούς που επιθυμούν να πάνε στη Β’ Θεσσαλονίκης) από τον Υ, ας πούμε 230 μόρια ο Χ και 200 μόρια ο Υ. Στις αιτήσεις μεταθέσεων του Οκτωβρίου 2023, ο Χ κι ο Υ δήλωσαν ως εξής:

  • Ο Χ, για να είναι σίγουρος ότι θα πάρει μετάθεση, δήλωσε 10 προτιμήσεις με πρώτη προτίμηση φυσικά τη Β’ Θεσσαλονίκης.
  • Ο Υ δήλωσε μόνο 1 προτίμηση, τη Β’ Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων τον Μάρτιο, η Β’ Θεσσαλονίκης δεν είχε κανένα οργανικό κενό κι άρα δεν πήρε κανένας για εκεί μετάθεση. Υπήρχε ωστόσο κενό σε κάποια από τις υπόλοιπες 9 προτιμήσεις του Χ, οπότε κατά τις μεταθέσεις του Μαρτίου:

  • Ο Χ πήρε μετάθεση π.χ. στην 3η επιλογή του (όχι στην 1η επιλογή του που ήταν η Β’ Θεσσαλονίκης)
  • Ο Υ δεν πήρε μετάθεση.

Το ΥΠΑΙΘΑ σύμφωνα με τις πληροφορίες προτίθεται να ιδρύσει οργανικές στην ειδικότητα των Χ και Υ και κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον μία από αυτές θα είναι και στη Β’ Θεσσαλονίκης. Αν λοιπόν τις είχε ιδρύσει έγκαιρα, δηλαδή πριν τη διενέργεια των μεταθέσεων του Μαρτίου (όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί από πέρσι), ο Χ, σαν πρώτος σε μόρια θα είχε μετατεθεί στη Β’ Θεσσαλονίκης. Το ΥΠΑΙΘΑ ωστόσο επέλεξε να ιδρύσει τις οργανικές θέσεις μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων. Το γεγονός αυτό από μόνο του δε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, υπό την προϋπόθεση οι συμπληρωματικές μεταθέσεις που θα διενεργηθούν τώρα, να “τρέξουν” για το σύνολο των αιτήσεων (να συμπεριλάβουν δηλαδή τόσο τον Χ όσο και τον Υ του παραδείγματος μας). Το ΥΠΑΙΘΑ ωστόσο δεν προτίθεται να πράξει αυτό. Σύμφωνα με αυτά που έχει διαμηνύσει, προτίθεται να «τρέξει» το σύστημα μεταθέσεων «μόνο για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις Μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Χ, παρότι είναι πρώτος σε μόρια για τη Β’ Θεσσαλονίκης, θα παραμείνει στη διεύθυνση στην οποία πήρε μετάθεση τον Μάρτιο (κι η οποία δεν ήταν η πρώτη επιλογή του, ούτε είναι ο τόπος συμφερόντων του), ενώ ο Υ, παρότι έχει λιγότερα μόρια από τον Χ, θα πάρει μετάθεση σε κάποια από τις νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις της Β’ Θεσσαλονίκης. Αυτό, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, συνιστά κατάφωρη καταστρατήγηση των πινάκων μετάθεσης.

Ένα ενδεχόμενο επιχείρημα για διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων αν ξανατρέξει από την αρχή το σύστημα για όλους δεν ευσταθεί, μιας κι οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές λόγω του καλοκαιριού. Όπως θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας αυτοί που θα πάρουν μετάθεση τώρα με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις, έτσι μπορούν να κάνουν (στη νέα τους διεύθυνση) κι αυτοί που έχουν πάρει ήδη μετάθεση τον Μάρτιο (και θα ξαναπάρουν τώρα, αλλάζοντας έτσι διεύθυνση). Δε θα διαταραχθεί ούτε στο ελάχιστο η εύρυθμη λειτουργία.

Κάτι που μπορεί να σκεφτεί κάποιος που δε γνωρίζει καλά τα δεδομένα που ισχύουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες είναι «μικρό το κακό. Ο Χ, εφόσον είναι πρώτος σε μόρια, θα κάνει υπομονή για έναν χρόνο και θα πάρει μετάθεση του χρόνου για τη Β’ Θεσσαλονίκης». Ένας τέτοιου είδους συλλογισμός ωστόσο είναι λανθασμένος, καθότι είναι σχεδόν βέβαιο πως στις περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος (όπως η Β’ Θεσσαλονίκης), οι νεοϊδρυθείσες οργανικές θα καλυφθούν στο σύνολο τους από τις συμπληρωματικές μεταθέσεις. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε μελλοντικό οργανικό κενό, θα πρέπει αναγκαστικά να προκύψει από συνταξιοδότηση. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να τοποθετηθεί χρονικά (μπορεί να πάρει από ένα χρόνο μέχρι και μια δεκαετία), ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των υπηρετούντων σε αυτές τις ειδικότητες απέχει αρκετά χρόνια από τη συνταξιοδότηση. Με άλλα λόγια, ο Χ όχι απλά δε θα πάει φέτος στον τόπο συμφερόντων του, όπως το δικαιούται με βάση τη θέση του στον πίνακα μορίων μετάθεσης (κι όπως θα γινόταν αν το ΥΠΑΙΘΑ είχε ιδρύσει τις οργανικές εγκαίρως ως όφειλε), αλλά είναι πολύ πιθανόν να πρέπει να περιμένει αρκετά χρόνια μέχρι να συμβεί αυτό. Οι συνέπειες λοιπόν της άρνησης του ΥΠΑΙΘΑ να τρέξει το σύστημα μεταθέσεων από την αρχή για όλους, θα είναι πέραν από κατάφωρα άδικες και μακροχρόνιες.

Αναλογιζόμενοι λοιπόν όλα τα παραπάνω, οι άμεσα θιγόμενοι (των οποίων ο αριθμός δεν είναι αμελητέος) δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε έννομου συμφέροντος τους.

Η λύση στο πρόβλημα είναι πολύ απλή τόσο στη σύλληψη, όσο και στην εκτέλεση. Διενέργεια των μεταθέσεων, με βάση τις αιτήσεις του Οκτωβρίου, από την αρχή και για το σύνολο των αιτούντων, συμπεριλαμβάνοντας και τις νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις.

Δείτε επίσης

Νέες οργανικές-διορισμοί: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την Ακαδημία στη Βουλή-Εν αναμονή Τροπολογίας 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Επιστροφή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ που παρακρατήθηκαν πέραν της 25.11.2022 – Εγγραφο με Υποδείγματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Ο Χ αφού ήταν πρώτος σε μόρια ΔΕΝ έπρεπε να βάλει άλλες περιοχές. Δικό του το λάθος.

Γράψτε μία απάντηση