Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου-ΠΑΣΥΔ: Για την ελευθερία της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου-ΠΑΣΥΔ: Με αρχικό στόχο τη διεκδίκηση της επαναφοράς του δικαιώματος της ελευθερίας της διδασκαλίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ιδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου-ΠΑΣΥΔ

Με στόχο τη διεκδίκηση της επαναφοράς του δικαιώματος της ελευθερίας της διδασκαλίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και κυρίαρχο αίτημα την κατάργηση της διάταξης, η οποία δεν επιτρέπει σε κατόχους διδακτορικών διπλωµάτων, που τυγχάνουν υπάλληλοι με σχέση Δημόσιου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, να απασχοληθούν ως εντεταλµένοι διδάσκοντες στα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σύστασή του τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.

Στα πλαίσια αυτά ο νεοσύστατος Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΑΣΥΔ

pasydphd@gmail.com

Αρ. πρωτ.: 11

Ημερομηνία: 02.05.2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων ΔημοσίουΠΑΣΥΔ ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σύστασή του τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, με αρχικό στόχο τη διεκδίκηση της επαναφοράς του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελευθερίας της διδασκαλίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο (άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος). Κυρίαρχο αίτημα των μελών του Συλλόγου αποτελεί η άμεση κατάργηση της διάταξης της παρ. 9 (στοιχ. ε) του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, η οποία δεν επιτρέπει σε κατόχους διδακτορικών διπλωµάτων, που τυγχάνουν υπάλληλοι με σχέση Δημόσιου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, να απασχοληθούν ως εντεταλµένοι διδάσκοντες στα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου, αλλά ούτε να παράσχουν αυτοδύναµο διδακτικό έργο, του οποίου η συμπλήρωση εμπειρίας τριών (3) έως έξι (6) ετών σε φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (αναλόγως της βαθµίδας της προκηρυσσόµενης θέσης) αποτελεί απαραίτητο προσόν των υποψηφίων για τη διεκδίκηση μιας θέσης Δ.Ε.Π. Ουσιαστικά, η εν λόγω διάταξη του ν. 4957/2022, αποκλείει όλους όσοι ανήκουν στην ως άνω ευρεία και ανοµοιογενή κατηγορία εργαζοµένων από τη διεκδίκηση θέσης µέλους Δ.Ε.Π., και µάλιστα µολονότι εκείνοι διαθέτουν, κατά τα λοιπά, τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα µε τους υπόλοιπους, µη εξαιρουµένους, υποψηφίους για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 331145/11654/06-03-2023 γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η εν λόγω διάταξη αποκλεισμού δεν διασφαλίζει «[…] ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητά τους». Για την ίδια διάταξη αποκλεισμού, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει στο πεδίο 23 της έκθεσής της που αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια στις 05-03-2024, ότι «[…] εγείρει, ενδεχοµένως, ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.».

Ο Σύλλογος ΠΑΣΥΔ ιδρύθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό Νο 10/2024-01.05.2024 και αποτελείται από 66 μέλη, διδάκτορες δημοσίους υπαλλήλους, διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ευελπιστώντας στην περαιτέρω αύξηση των μελών του. Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος από κομματικές απόψεις και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δημοκρατία και η ισότητα των μελών του.

Από τις αρχαιρεσίες της 1ης συνεδρίασης στις 11.03.2024, το προσωρινό Δ.Σ. αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Δρ. Λαμπρόπουλος Χ. Γιάννης, Αντιπρόεδρος: Δρ. Τριανταφύλλου Γεώργιος, Γραμματέας: Δρ. Κολτσίδα Μαρία, Ταμίας: Δρ. Παγάνη Ευγενία, Μέλος: Δρ. Βουδρισλής Νικόλαος.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Σύλλογο αποτελούν η ιδιότητα του/της «Υποψήφιου/-ας  Διδάκτορα» ή «Διδάκτορα» ή «Μεταδιδάκτορα», σε συνδυασμό με την ιδιότητα του/της υπαλλήλου µε σχέση Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εγγραφής μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο email του Συλλόγου pasydphd@gmail.com ή/και στο τηλέφωνο 694.66.49.997.

Το προσωρινό Δ.Σ., καθώς και τα μέλη του Συλλόγου, εύχονται σε όλες κι όλους Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση, με Υγεία!

Για το προσωρινό Δ.Σ. του Σωματείου ΠΑΣΥΔ

 Ο Πρόεδρος                  : Δρ. Ιωάννης Χ. Λαμπρόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος           : Δρ. Γεώργιος Τριανταφύλλου

Η Γραμματέας              : Δρ. Μαρία Κολτσίδα

Η Ταμίας                        : Δρ. Ευγενία Παγάνη

Το μέλος                        : Δρ. Νικόλαος Βουδρισλής

Δείτε επίσης

Εντεταλμένοι διδάσκοντες: Ανοιχτή επιστολή για την παροχή Διδακτικού Εργου από Δημοσίους Υπαλλήλους 

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ: Συμπερίληψη στις βαθμίδες εκπ/σης-Πρώιμη παρέμβαση 

Παιδαγωγικά μέτρα αντιμετώπισης σχολικής βίας και εκφοβισμού-148 αναφορές στην πλατφόρμα stop-bullying

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση