Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση σχολών κληρικών στα Χανιά Κρήτης και στη Βελλά Ιωαννίνων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυση σχολών κληρικών στα Χανιά Κρήτης και στη Βελλά Ιωαννίνων με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κ. Πιερρακάκη και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κου Α. Πετραλιά.

Ιδρυση σχολών κληρικών

Ιδρύεται Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στα Χανιά Κρήτης (Σ.Μ.Υ.Κ Κρήτης) και στη Βελλά Ιωαννίνων (Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς), σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κου Α. Πετραλιά και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων  και Αθλητισμού κου Κ. Πιερρακάκη, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 3608/20-6-2024.

Ακολουθούν οι Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Κρήτης (Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης)

Ιδρύεται Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στα Χανιά Κρήτης (Σ.Μ.Υ.Κ Κρήτης).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη από τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης του Διευθυντή της ιδρυόμενης ΣΜΥΚ, ύψους για το τρέχον οικονομικό έτος 1.716€ (9ος/24 – 12ος/24) και 5.148 € για καθένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘΑ (ΕΦ 1020-202-0000000, ΑΛΕ 2120104001), εντός ορίων ΜΠΔΣ, για την οποία έχει εκδοθεί η υπό στοιχεία 144662/Β3/18.12.23 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ ΡΚΙΥ46ΝΚΠΔ-4ΩΡ), καθώς και δαπάνη από τη λειτουργία και τον εξοπλισμό της ως άνω ΣΜΥΚ, που δεν μπορεί να υπολογιστεί κατά την παρούσα χρονική στιγμή, γιατί εξαρτάται από την επέλευση πραγματικών περιστατικών και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα καλυφθούν σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν. 4823/2021 (Α’ 136),

2. Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Βελλάς (Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς).

Ιδρύεται Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στη Βελλά Ιωαννίνων (Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς).

Aπό τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη από τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης του Διευθυντή της ιδρυόμενης ΣΜΥΚ, ύψους για το τρέχον οικονομικό έτος 1.716 € (9ος/24 – 12ος/24) και 5.148 € για καθένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΛΕ 2120104001, ΕΦ 1020-202-0000000), εντός ορίων ΜΠΔΣ, για την οποία έχει εκδοθεί η υπό στοιχεία 144662/Β3/18.12.23 (ΑΔΑ ΡΚΙΥ46ΝΚΠΔ-4ΩΡ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024, καθώς και δαπάνη για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό της ως άνω ΣΜΥΚ, που δεν μπορεί να υπολογιστεί κατά την παρούσα χρονική στιγμή, γιατί εξαρτάται από την επέλευση πραγματικών περιστατικών και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα καλυφθούν σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Δείτε το ΦΕΚ Β 3608/20-6-2024

Δείτε επίσης

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 2024-25 

Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΙΕΠ 

Διαγωνισμός Pisa: Εξοπλισμός 242 σχολικών μονάδων-Προμήθεια 4.500 laptop και 2.500 ακουστικών 

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχ/σμό της Εκπ/σης-Πρόσκληση για προτάσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση