“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρύσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ για το 2020-21

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρύσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ και Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ και μετονομασίες Τμημάτων Ένταξης λόγω συγχώνευσης.

Ιδρύσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ

Στο ΦΕΚ B 3028 – 21.07.2020 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη και Οικονομικών κοθ Θεοδ. Σκυλακάκη με

  • Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Ιδρύσεις και Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., από το σχολικό έτος 2020-2021,
  • Μετονομασίες Τμημάτων Ένταξης λόγω συγχώνευσης.

Αναλυτικά έχουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

A. Ιδρύονται,

από το σχολικό έτος 2020 -2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόνιτσας
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/ Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Παύλου
Μελά
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Κιλκίς
3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Ερμιονίδας
4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Τρίπολης
5. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Άμφισσας

 

Β. Ιδρύονται,

από το σχολικό έτος 2020-2021, τομείς και ειδικότητες στις παρακάτω Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο –
Λύκειο Ξάνθης (Κωδ. 3711201)
α) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών με Ειδικό-
τητα: Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής
β) Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα:
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
γ) Τομέας Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας
2. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματι-
κό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων
(Κωδ. 4511201)
α) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περι-
βάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Αν-
θοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
β) Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα:
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
3. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο –
Λύκειο Ζακύνθου (Κωδ. 1444000)
Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
4. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο –
Λύκειο Χανίων (Κωδ. 5011201)
Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου στον υφιστάμενο τομέα
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
5. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο –
Λύκειο Νάξου (Κωδ. 2940090)
Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα:
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

Γ. Προάγονται

και μετονομάζονται από το σχολικό έτος 2020-2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΦΕΚ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧ.
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟ ΣΕ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΩΣ ΕΞΗΣ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6/Θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Δήμου Λαυρίου (Κωδ. 9521038),
ΦΕΚ 1400/Β/13-09-2004
6/θέσιο 8/θέσιο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Λαυρίου
2. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Σ.Μ.Ε.Α. ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
(Κωδ. 9051364), ΦΕΚ 135/
τ.Α΄/30-8-1978
203/τ. Α΄/5-9-1980
205/τ. Α΄/6-9-1980
66/τ. Β΄/17-2-1982
156/τ. Α΄/27-8-1987
197/τ. Α΄/8-9-1989
825/τ. Β΄/10-8-1998
1248/τ. Β΄/24-9-2002
1400/τ. Β΄/13-9-2004
3/θέσιο 5/θέσιο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Πεντέλης
3. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Τριθέσιο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο αυτιστικών παιδιών
(Κωδ. 9520552), ΦΕΚ 764/
τ.Β΄/24-7-1998
1438/τ. Β΄/2-10-2006
2482/τ. Β΄/5-12-2008
2591/τ. Β΄/22-8-2016
1870/τ. Β΄/3-9-2009
8/
θέσιο
10/
θέσιο
Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο
Αυτιστικών
Πειραιά

 

4. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διθέσιον δημοτικόν σχολεί-
ον, ως 2ον Ειδικόν σχολείον
Πειραιώς (Κωδ. 9520247),
ΦΕΚ 793/τ.Β΄/2-10-1972
111/τ. Α΄/22-8-1983
1248/τ. Β΄/24-9-2002
1368/τ. Β΄/14-9-2006
3/
θέσιο
6/
θέσιο
2ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο
Πειραιά
5. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ειδικό τετραθέσιο δημο-
τικό σχολείο Δραπετσώνας
(Κωδ. 9520266),
ΦΕΚ 657/τ.Β΄/30-7-1996
825/τ. Β΄/10-8-1998
1248/τ. Β΄/24-9-2002
2591/τ. Β΄/22-8-2016
1368/τ. Β΄/14-9-2006
7/
θέσιο
9/
θέσιο
1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο
Δραπετσώνας
6. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο Διθέσιο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Κορυδαλλού
(Κωδ. 9050910),
ΦΕΚ 189/τ. Α΄/29-8-1988
764/τ. Β΄/24-7-1998
825/τ. Β΄/10-8-1998
1248/τ. Β΄/24-9-2002
2791/τ. Β΄/22-8-2016
1368/τ. Β΄/14-9-2006
1854/τ. Β΄/12-9-2008
7/
θέσιο
8/
θέσιο
1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού
7. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κο-
ρυδαλλού (Κωδ. 9520553),
ΦΕΚ 1640/τ. Β΄/10-12-2001
1400/τ. Β΄/13-9-2004
1260/τ. Β΄/8-9-2006
1438/τ. Β΄/2-10-2006
1/
θέσιο
2/
θέσιο
1ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο
Κορυδαλλού
8. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Μονοθέσιο Ειδικό Νηπια-
γωγείο Πατρών για νοητικά
καθυστερημένα παιδιά
(Κωδ. 9060574)
ΦΕΚ 198/τ. Α΄/8-9-1989
1248/τ.Β΄/24-9-2002 2/
θέσιο
3/
θέσιο
1ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο
Πάτρας
9. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2ο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο
Πάτρας στο 2ο 6/θ Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
(Κωδ. 9060621)
1248/τ. Β΄/24-9-2002
2956/τ.Β΄/20-7-2018 1/
θέσιο
2/
θέσιο
2ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο
Πάτρας
10. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Πατρών (Κωδ. 9060403)
ΦΕΚ 793/τ. Β΄/2-10-1972
190/τ. Β΄/29-8-1988
1157/τ. Β΄/19-9-2000
1400/τ. Β΄/13-9-2004
1856/τ. Β΄/13-9-2007
2702/τ. Β΄/2-7-2019
1420/τ. Β΄/8-8-2007
11/
θέσιο
12/
θέσιο
1ο Ειδικό
Δημοτικό
Σχολείο Πατρών
11. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ο Διθέσιο Ειδικό Δ.Σ.
Ιωαννίνων (Κωδ. 9200542),
ΦΕΚ 143/τ. Α΄/1-12-1982
2591/τ. Β΄/22-8-2016 3/θ 4/θ 2ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο
Ιωαννίνων
12. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4ο 2/θέσιο Ειδικό ΔΗΜ. ΣΧ.
Ιωαννίνων (Κωδ. 9200428)
ΦΕΚ 793/τ. Β΄/2-10-1972
2760/τ. Β΄/18-12-2015
(Μετονομασία)
2/θ 3/θ 4ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο
Ιωαννίνων
13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ
3/θ Ε.Δ.Σ. Αγίου Αθανασίου
(Κωδ. 9521384)
ΦΕΚ 1856/τ. Β΄/13-9-2007
3/θ 4/θ Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Αθανασίου

 

Δ. Υποβιβάζονται και μετονομάζονται,

από το σχολικό έτος 2020-2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΦΕΚ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟ ΣΕ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΩΣ ΕΞΗΣ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ Τετραθέσιο Ειδικό Δημοτι-
κό Σχολείο Έδεσσας
(Κωδ. 9380316)
ΦΕΚ 197/τ. Α΄/8-9-1989
657/τ. Β΄/30-7-1996
1368/τ. Β΄/14-9-2006
6/
θέσιο
5/
θέσιο
Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Έδεσσας
2. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3/θ Ε.Δ.Σ Καρπενησίου
(Κωδ. 9521392)
ΦΕΚ 1856/τ. Β΄/13-9-2007
3/
θέσιο
2/
θέσιο
Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Καρπε-
νησίου
3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ειδικό 2/θ Νηπ. Καρπενησί-
ου (Κωδ. 9521487)
ΦΕΚ 2482/ τ. Β΄/5-12-2008
2/θέ-
σιο
1/θέσιο Ειδικό Νηπιαγω-
γείο Καρπενησίου
Ε. Καταργούνται,

από το σχολικό έτος 2020 -2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για τυφλά παιδιά 114/τ.Α/31-08-1990
2. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου 1248/τ.Β/24-9-2002
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1. ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σταυρούπολης 1400/τ.Β/2004,
2532/τ.Β/2016
(Μετατροπή)

 

Ζ. Καταργείται,

από το σχολικό έτος 2020-2021, η ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» του ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/
ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ
Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματι-
κού Γυμνασίου-Λυκείου Χανίων
(5011201)
Ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολο-
γίας Τροφίμων και Ποτών» του
τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος
2702/τ.Β/2-7-2019

 

ΣΤ. Μετονομάζονται τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ)

της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄/199) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, λόγω συγχώνευσης των σχολικών μονάδων για τις οποίες ιδρύθηκαν, ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 2ο Νηπιαγωγείο Ελευ- θερούπολης» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 95914 /Γ6/21-09-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1397), σε «ΤΕ στο 3/θ 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ελευθερού- πολης», λόγω συγχώνευσης του «2/θ 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ελευθερούπολης» και του «2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης» σε «3/θ 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9210078), με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 2939.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 11ο Νηπιαγωγείο Ξάν- θης», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 95914/Γ6/ 21- 09-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1397), σε «ΤΕ στο 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης», λόγω συγχώνευσης του «3/Θ 11ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» και του «3/Θ 6ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» σε «6/Θ 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ξάνθης» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9370005) με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 36ο Νηπ. Πατρών» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 119176 /Γ6/28-09-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2084), σε «ΤΕ στο 2/Θ 26ο Νηπιαγωγείο Πατρών» λόγω συγχώνευσης του «2/θ 36ου Νηπιαγωγείου Πατρών» και του «2/θ 26ου Νηπιαγωγεί- ου Πατρών» σε «2/Θ 26ο Νηπιαγωγείο Πατρών» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9060413), με την υπ΄ αρ. 97115/ Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 24ο Νηπιαγωγείο Ιω- αννίνων», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 89812/Γ6/ 03-09-2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1400), σε «Τ.Ε. στο 8ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων» λόγω συγχώνευσης του «1/θ 8ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων» και του «1/θ 24ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων» σε «2/θ 8ο Νηπιαγωγείο Ιω- αννίνων» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9200427), με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

«Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 41ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 89812 /Γ6/03-09-2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1400/Β/13-09-2004), σε «ΤΕ στο 3/θ 37ο Νηπιαγω- γείο Θεσσαλονίκης», λόγω συγχώνευσης του «2/θ 41ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης» και του «1/θ 37ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης» σε «3/θ 37ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης» (κωδ. 30798 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3028/21.07.2020 Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9190135), με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/ 12-06- 2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Φρυ Κάσου», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 152664/Γ6/26-06-2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2482/Β/05-12-2008), σε «ΤΕ στο Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάσου», λόγω συγχώ- νευσης του «Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου Κάσου» και του «Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Κάσου» σε «Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάσου» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9100189), με την υπ΄ αρ. 146325/ Δ4/19-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1871).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ιτέας» το οποίο ιδρύθηκε με το π.δ. 340/1987 (Α΄ 156), σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Ιτέας» λόγω μετονομασίας του «Δημοτικού Σχολείου Ιτέας» σε «1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9480071), με την υπ΄ αρ. Φ10/16286/Δ1/ 04-02-2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 796).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 3ο Γυμνάσιο Καλλιθέας» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 119176/Γ6/ 28-09-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2084), σε «ΤΕ στο 10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας», λόγω συγχώνευσης του «3ου Ημερησίου Γυμνασίου Καλλιθέας» και του «10ου Ημερήσιου Γυμνασίου Καλλιθέας» σε «10ο Ημερήσιο Γυ- μνάσιο Καλλιθέας» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 0501805), με την υπ΄ αρ. 117393/Δ4/24-07-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2099).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

«Μετονομάζεται το «Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΠΕΥ- ΚΟΧΩΡΙΟΥ» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 128728/ Δ3/03-08-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2591), σε «ΤΕ στο Γυμνάσιο Πευκοχωρίου» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 4904030) λόγω κατάργησης των Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου της σχολικής μονάδας με την υπ΄ αρ. 94633/ Δ2/08-06-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2428).

Δείτε το ΦΕΚ B 3028 – 21.07.2020 Ιδρύσεις- καταργήσεις ΣΜΕΑΕ

Δείτε σχετικά

Ιδρύσεις-προαγωγές-συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-21
Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 3ΕΑ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Μαίρη σε

    Καλησπέρα κύριε Βούγια
    Γνωρίζετε μήπως εάν τα καινούρια ΕΝΕΕΓΥΛ θα δοθούν ως οργανικά κενά για τους διορισμούς στην ειδική?

Γράψτε μία απάντηση