Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε σχολεία | Ψήφισμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Iδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της Ελλάδας: Ψήφισμα με αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας από Κοινωνικούς Λειτουργούς της Εκπαίδευσης.

Iδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ

ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με το παρόν Ψήφισμα αιτούμαστε από την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως,  την άμεση ίδρυση “Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε Σχολική Μονάδα της χώρας.

Με το αίσθημα του κατεπείγοντος ζητούμε την άμεση ανάληψη ευθύνης και δράσης από τους αρμόδιους της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται σχεδόν καθημερινά στα σχολεία ανά την επικράτεια ή/και συνδέονται με δυσκολίες στο οικογενειακό- κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών/τριών και αντανακλούν στη φοίτησή τους στο σχολείο, στην ποιότητα ζωής, ενίοτε στη δυνατότητα επιβίωσής τους και εν γένει στην εξέλιξή τους ως ενήλικες πολίτες του αύριο.

Υπενθυμίζουμε τα φαινόμενα που προκύπτουν διαχρονικά στα σχολεία και πλήττουν σοβαρά το μαθητικό πληθυσμό: σωματική και ψυχολογική βία, ξυλοδαρμοί, εκφοβισμός, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βιασμοί, διαδικτυακές διαπομπεύσεις και εκφοβισμοί, αυτοκτονίες, απόπειρες αυτοκτονίας, δολοφονίες, χρήση και διακίνηση ουσιών, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, ρατσιστικές επιθέσεις, στιγματισμός, στοχευμένοι αποκλεισμοί, φτώχεια, ενδοοικογενειακή βία, παραμέληση, εγκατάλειψη του σχολείου κ.ά.

Τέτοιου είδους καταστάσεις προκαλούν συνθήκες ανασφάλειας, πόνου, έλλειψης εμπιστοσύνης και αδιεξόδου σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία και απαιτούν την άμεση λήψη εξειδικευμένων μέτρων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, που λαμβάνουν υπόψη πληθώρα κοινωνικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών παραμέτρων και είναι σε θέση να ανακουφίσουν, να παρέχουν προστασία, να προσφέρουν λύσεις και να δημιουργήσουν κάποια προοπτική στη διαρκή μάχη με αυτά τα φαινόμενα.

Η ανάγκη ίδρυσης Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους επαγγαλματίες που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στο να παρεμβαίνουν σε καταστάσεις κρίσης, να εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και να υλοποιούν παρεμβάσεις αντιμετώπισης των προαναφερθέντων δυσκολιών, με συστηματική και διαχρονική παρουσία σε κάθε σχολείο, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει καταστεί πλέον αδιαμφισβήτητη.

Iδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ

Επισημαίνεται η κρισιμότητα του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση μεταξύ άλλων είναι επιφορτισμένοι με την επαγγελματική ευθύνη παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης, διεξαγωγής ψυχοκοινωνικών μελετών, ατομικών- οικογενειακών συνεντεύξεων, συμβουλευτικής στήριξης των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, λήψης κοινωνικού ιστορικού των μαθητών/τριών, ανάπτυξης δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων στο σχολικό χώρο, παροχής υποστήριξης στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης σε ζητήματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου, πραγματοποίησης κατ’ οίκον επισκέψεων όποτε κρίνεται επωφελές για την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναπτύσσουν, ενεργοποίησης οικογενειακών, σχολικών και κοινοτικών πόρων και διασύνδεσης με φορείς και υπηρεσίες στην κοινότητα από τις οποίες επωφελούνται οι μαθητές/τριες, οι οικογένειές τους και το σχολείο.

Oι κοινωνικοί λειτουργοί εδώ και 45 χρόνια υποστηρίζουμε το αίτημα ίδρυσης της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας, δεδομένου ότι μια τέτοια υπηρεσία έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί ολιστικά, διεπιστημονικά και αποτελεσματικά στις διαρκώς παρουσιαζόμενες ανάγκες των μαθητών/τριών και των σχολείων.

Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα το οποίο δεν έχει τύχει καμίας συστηματικής αναγνώρισης από την πολιτεία, παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει την άσκηση κοινωνικής εργασίας στο σχολικό χωρο (Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ 50/1985).

Οι προκλήσεις ωστόσο, έχουν ενταθεί σε τέτοιο βαθμό, όπως προκύπτει από τις δυσάρεστες ειδήσεις που δημοσιοποιούνται στον Τύπο και αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής κατάστασης, που είναι πλέον φανερό ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναλγησίας από την πλευρά της πολιτείας.

Iδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ

Το έλλειμμα του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των μελών του, διασφαλίζοντας τις προαπαιτούμενες συνθήκες που θα επιτρέψουν την εποικοδομητική μάθηση για όλους παραμένει ιδιαιτέρως σοβαρό.

Αποτελεί ευθύνη μας, η οποία απορρέει από τη δεοντολογία και τον επαγγελματικό μας ρόλο στην εκπαίδευση, όσων κοινωνικών λειτουργών έχουμε υπάρξει μάρτυρες σοβαρών καταστάσεων στα σχολεία και έχουμε εργαστεί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, να επιστήσουμε και πάλι την προσοχή των αρμοδίων στο ζήτημα.

Καλούμε κάθε αρμόδιο φορέα, κάθε συλλογικό όργανο, κάθε επαγγελματία της εκπαίδευσης, κάθε γονέα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη, να στηρίξει την κινηματική αυτή δράση και να σταθεί αρωγός στον αγώνα για τη διασφάλιση της συναισθηματικής και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών/τριών, των οικογενειών τους και των σχολικών κοινοτήτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ

 

Υποσημείωση:
Στους συνδέσμους που ακολουθούν έχουμε συγκεντρώσει προς πληροφόρησή σας και ισχυροποίηση του παρόντος ψηφίσματος, ενδεικτικά περιστατικά που αφορούν σε σοβαρές περιπτώσεις ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στα σχολεία στην Ελλάδα κατά τα δύο τελευταία έτη 2018 και 2019 και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο. Είναι προφανές με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ότι η κατάσταση είναι κάθε άλλο παρά διαχειρίσιμη και η ανάγκη για άμεση ικανοποίηση του αιτήματός μας επιτακτική.

Απόπειρα αυτοκτονίας – Πάτρα
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/191632/patra-mathitis-prospathise-na-aytoktonisei-logo-bullying-kai-diadiktyakis-diapompeysis

Έκφραση ρατσισμου- Θεσσαλονίκηhttps://www.alfavita.gr/ekpaideysi/280357_ratsismos-toy-diplanoy-thranioy

Βιασμός – Ζωγράφου

Σοκάρει ο βιασμός ανήλικου σε γυμνάσιο στου Ζωγράφου – Κατεπείγουσα ΕΔΕ (video)

Αλλεπάλληλα κρούσματα ναρκωτικών- Μαγνησία
https://www.taxydromos.gr/m/m_article.php?id=345079&fbclid=IwAR0VJhOwAnDXnjmPr1fXREmM8LOBcb4wJvRdOKh6OdVZMkF3EuGOaPQmSLc

Διακίνηση ναρκωτικών κοντά σε σχολικά συγκροτήματα – Αττική
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/narkwtika-sta-sxoleia-nea-epixeirisi-tis-elas—7-prosagwges?fbclid=IwAR1qpQffSCdMh_TbZE9kC9MbhgvbkEncZGwIX7Xke8jbzvjDaTSEQ-ZQtFc

Σεξουαλική κακοποίηση – Αττική
https://www.voria.gr/article/katangelia-gia-kakopiisi-13chronou-se-scholio-tis-attikis?fbclid=IwAR1qpQffSCdMh_TbZE9kC9MbhgvbkEncZGwIX7Xke8jbzvjDaTSEQ-ZQtFc

Βιασμοί- Βόλος
https://tempo24.news/eidisi/97896/leptomereies-poy-sokaroyn-gia-viasmoys-mathiton-se-sholeia-toy-voloy?fbclid=IwAR2ZbdM7PNT6UOxf6mfkV_nQ3SPjnOiCzvYXTytP3IVRkkWZyIPW8hcXaMg

Έκφραση ρατσισμού- Σάμος
http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1334609/paremvasi-eisaggelea-gia-tin-ep-aoriston-apohi-se-sholeio-sti-samo-logo-prosfygopoylon?fbclid=IwAR01a13nrcKyyZduRsIjFv–wQzMpLas6-FAyBUXtO2iSBfBlTOWIgAKCgk

Καψόνια & ξυλοδαρμοί – Νάξος
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/778427_naxos-kapsonia-kai-xylodarmoi-se-sholeio-ston-eisaggelea-i?fbclid=IwAR1thGbrfMUzkmJzzHkcNAs1rz0pktXubRR4-8_wnvGGZ8sFUGsomwS4uZ0

Ομαδική σεξουαλική παρενόχληση- Λάρισα
https://www.tovima.gr/2019/04/12/society/larisa-kataggelia-gia-omadiki-seksoualiki-parenoxlisi-13xronis-se-sxoleio/

Διαδικτυακός εκφοβισμός- Βόλος
https://www.larissanet.gr/2019/02/05/peristatiko-diadiktyakou-bullying-se-scholeio-tou-volou/

Ενδοοικογενειακή βία – Κρήτη
http://www.topontiki.gr/article/308377/kriti-aniliki-pige-me-mayrismeno-mati-sto-sholeio-synelifthi-o-pateras-gia-xylodarmo?fbclid=IwAR2xIxBjw5JoJZkPTSEzNnPty1BQAh8mr8K2VT7EufGQjqykjSxvKLO0HDM

Χρήση ουσιών – Βόλος

Σοκ: Βρήκαν μαθητή λιπόθυμο από ναρκωτικά στις τουαλέτες σχολείου στον Βόλο

Παράνομη κατακράτηση – Ρόδος
https://www.pagenews.gr/2019/06/10/ellada/rodos-daskalos-kleidose-9xrono-stin-taksi-se-katastasi-sok-o-mathitis/?fbclid=IwAR2BOo1L-o5VdqZ-V7nEOS5jaf4lbFuLOZ2kPJ_e8-5Q6-LcoaKs0UBAm2I

Παρενόχληση & απόπειρα επίθεσης – Σέρρες

Σοκ σε σχολική εκδρομή στις Σέρρες: Μαθητής έβγαλε μαχαίρι γιατί το παρενόχλησανΑπόπειρα αυτοκτονίας – Χανιά https://www.protothema.gr/greece/article/751807/sok-sta-hania-14hroni-ekopse-tis-fleves-tis-mesa-sto-sholeio-/?fbclid=IwAR37Rcj64PBBG-UU3HHa-P4Pvvan-Iw79KieqDRxAxal8pGRwjySc4sMWBc

Αυτοκτονία- Θάνατος – Αργυρούπολη
https://www.iefimerida.gr/news/429382/argyroypoli-se-sok-i-oikogeneia-toy-15hronoy-poy-aytoktonise-ti-anefere-stis-arhes-o

Απόπειρα αυτοκτονίας- Αργυρούπολη
https://www.thepressroom.gr/ellada/nea-apopeira-aytoktonias-mathete-logo-bullying-sto-scholeio-toy-15chronoy-poy-apagchonisteke?fbclid=IwAR27CW-rjJJHQek6nw-Zftz-BjxXlnphQTSMhy8vWowMbqMUpoKoan_Gg3M

Σχολικός εκφοβισμός – Κοζάνη

Καταγγελία μητέρας ανήλικου μαθητή για bullying και επίθεση σε Δημοτικό Σχολείο της Κοζάνης – «Θα πρέπει να μου σκοτώσει το παιδί για να λάβουν τα μέτρα τους;»Δολοφονία- Καβάλαhttps://www.cnn.gr/news/ellada/story/157203/omologise-o-drastis-tis-dolofonias-toy-18xronoy-mathiti-stin-kavala

Εξύβριση & Χειροδικία – Αχαϊα
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/281051_peristatika-bias-sta-sholeia-me-aformi-ton-xylodarmo-kathigiti-stin-patra?fbclid=IwAR1JNcTjjUaTHxkjgcemiLym-G7HA0n6qfJNgf4ZqGQg_zPZFEaR9oK_1nI

Μαχαίρωμα για το ποδόσφαιρο – Πάτρα
https://m.lifo.gr/now/greece/216375/maxairomata-gia-to-podosfairo-se-sxoleio-nees-leptomereies-gia-to-peristatiko-stin-patra?fbclid=IwAR3KeDW1wQ3jRcZDhyvlcHza3rOMZZ52CuGhjidDcYLQVWvBxPBPJt3OJ4A

Επίθεση- Θεσσαλονίκη
https://www.alfavita.gr/koinonia/270503_periergo-peristatiko-sti-thessaloniki-11hronos-epitethike-me-lepida-apo-xystra-se?fbclid=IwAR2ZbdM7PNT6UOxf6mfkV_nQ3SPjnOiCzvYXTytP3IVRkkWZyIPW8hcXaMg

Ρατσιστική επίθεση – Αθήνα
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/153538_ratsistiki-epithesi-kata-gonion-mprosta-se-mathites?fbclid=IwAR1ddtkPKT6H9cH09n2xF6cjmu0RhEcvQhVbitCWJEeiUwRFkX-lYFWft2I

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ

Δείτε επίσης

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία στην Εκπαίδευση: Ανάγκη θεσμοθέτησης | Επιστολή

Διεθνές Συνέδριο: Κοινωνική Αποστέρηση, Παιδική Προστασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση