Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ιδρυσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ειδ. Γυμνασίου, Τομέων/Ειδικ. ΕΝΕΕΓΥΛ 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ιδρυσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ειδικού Γυμνασίου, Τομέων και Ειδικοτήτων σε ΕΝΕΕΓΥΛ από το σχολικό έτος 2023-2024 – ΚΥΑ σε ΦΕΚ.

Ιδρυσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ειδικού Γυμνασίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6168/25-10-2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα “Ιδρύσεις, καταργήσεις: α) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) γ) Ειδικού Γυμνασίου δ) Τομέων και Ειδικοτήτων σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μετονομασία Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023-2024″.

Την ΚΥΑ υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Ν. Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Α. Πετραλιάς και η  Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Δ. Μιχαηλίδου.

Δείτε το ΦΕΚ Β 6168/25-10-2023

_____________________________

Σύμφωνα με το ΦΕΚ έχουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. Ιδρύεται, από το σχολικό έτος 2023-2024, η παρακάτω Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως ακολούθως.

Β. Προάγονται και μετονομάζονται από το σχολικό έτος 2023-2024, δέκα (10)  Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Γ. Καταργούνται από το σχολικό έτος 2023-2024, δυο (2) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Δ. Μετονομάζεται από το σχολικό έτος 2023-2024 η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2023-2024, οι παρακάτω τρείς (3) Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2023-2024, τομείς και ειδικότητες στις παρακάτω εννέα (9) Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Γ. Καταργείται, από το σχολικό έτος 2023-2024, η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως ακολούθως.

Δ. Καταργείται, από το σχολικό έτος 2023-2024, η ειδικότητα στην παρακάτω Σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως ακολούθως.

Δείτε σχετικά

Ιδρύσεις-καταργήσεις-συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί-προαγωγές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2023-24 

Ιδρύσεις Τομέων σε ΕΝΕΕΓΥΛ: Συμπλήρωση Απόφασης 

Δείτε επίσης

ΕΚΠΑ-Χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας: Aπό 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση