Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΙΕΠ-σεμινάριο εκπαιδευτικών Β/θμιας: Πληθοπορισμός/crowdsourcing – Αιτήσεις έως 02.03.2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΙΕΠ-σεμινάριο εκπαιδευτικών Β/θμιας: Enriching Teachers’ Skills in Digital Humanities CrowdsourcING – Αιτήσεις από τη Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 15:00 έως την Πέμπτη 02/03/2023 και ώρα 10:00.

ΙΕΠ-σεμινάριο εκπαιδευτικών Β/θμιας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί ως Εταίρος το Έργο: «Enriching Teachers’ Skills in Digital Humanities CrowdsourcING» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2/Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις με αριθμό σύμβασης 2020-1-EL01-KA226-SCH- 094773, με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΙΕΠ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ78, ΠΕ89, ΠΕ89.01 και ΠΕ89.02 για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε διά ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί εντός του Μαρτίου 2023 στο πλαίσιο του Έργου «Enriching Teachers’ Skills in Digital Humanities CrowdsourcING» (Erasmus+ KA2/Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις με αριθμό σύμβασης 2020-1-EL01-KA226-SCH- 094773, ΙΟ4 Piloting the Digital Humanities Crowdsourcing course to teachers).

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε 20-30 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ78, ΠΕ89, ΠΕ89.01 και ΠΕ89.02.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αξιοποιήσει τα οφέλη της σύγχρονης πρακτικής του πληθοπορισμού (crowdsourcing) για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αναβάθμισης του επιπέδου ψηφιακής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν αντικείμενα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των τεχνών, ενδυναμώνοντάς τους με ικανότητες και εργαλεία που θα βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους.

Πληθοπορισμός (crowdsourcing)

Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing), η αξιοποίηση των πόρων του πλήθους, είναι μία μορφή ομαδικής διαδικτυακής δραστηριότητας, στη διάρκεια της οποίας μία ομάδα ατόμων ή μία κοινότητα, με ποικίλες γνώσεις, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια εργασία. Μέσω των δυνατοτήτων του διαδικτύου επιτυγχάνεται η συνεργασία μεγάλου αριθμού ανθρώπων, από τους οποίους ζητείται να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες και τον διαθέσιμο χρόνο τους, με σκοπό την επίτευξη ενός έργου.

Αντικείμενο του σεμιναρίου

Αντικείμενο του σεμιναρίου θα είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη ή η προσαρμογή διδακτικού σεναρίου ή σχεδίου μαθήματος, που θα αφορά τα συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των επιμορφούμενων, μέσω της αξιοποίησης της μεθοδολογίας crowdsourcing και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του αναδυόμενου διεπιστημονικού πεδίου των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστήμων (digital humanities), το οποίο αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα έχει βιωματικό-εργαστηριακό χαρακτήρα, με στόχο οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες της μεθοδολογίας των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών με εξειδίκευση ανά διδακτικό αντικείμενο και ειδικότερα με τις πρακτικές crowdsourcing και μελέτες περίπτωσης ανά διδακτικό αντικείμενο.

Στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • η ανάπτυξη ή προσαρμογή crowdsourcing projects στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον και μαθησιακό πληθυσμό των επιμορφούμενων,
  • η εφαρμογή κριτηρίων για την κριτική αποτίμηση και επιλογή crowdsourcing projects,
  • η ανταλλαγή ιδεών για την εφαρμογή crowdsourcing projects στην τάξη,
  • η εφαρμογή μεθοδολογίας των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΙΕΠ και θα είναι συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Κατά την υλοποίηση θα τηρείται παρουσιολόγιο.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από το ΙΕΠ.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/

β) Επιλογή από το μενού Αιτήσεις της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π., πέραν της υποβολής μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τη Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 15:00 έως την Πέμπτη 02/03/2023 και ώρα 10:00.

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται μέσω τικετ στην διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=74

Δείτε επίσης

ΠΕΒ-Ρόζαλιντ Φράνκλιν: Εκδήλωση τιμής-70 Χρόνια από την ανακάλυψη της δομής του DNA-6 Μαρτίου 

Επιμορφωτές Β για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών-Τα 1.549 ονόματα 

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο 2023: Nέα περίοδος επιμόρφωσης ΕΑΝ 

Δημόσιο σχολείο, συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή: Αλήθειες και μύθοι: Εκδήλωση της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Χαλανδρίου 

Δράσεις εκπαιδευτικής Σεισμολογίας στο Σχολικό Εργαστήριο: Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Σεμινάριο ΙΕΠ: Εκπαίδευση για την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη-Εγγραφές από 21.02 έως 7 Μαρτίου 2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση