Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηγεσία ΑΣΕΠ: Οριστικοί 2ΕΑ μέχρι Χριστούγεννα και 3ΕΑ την Ανοιξη – Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για παράβολο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηγεσία ΑΣΕΠ: Οριστικοί Πίνακες 2ΕΑ μέχρι Χριστούγεννα και 3ΕΑ την Ανοιξη – Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για το παράβολο – Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ενδεχόμενη ρύθμιση.

Ηγεσία ΑΣΕΠ

Σε χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συζητήθηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις 2017 και 2018 του ΑΣΕΠ, τοποθετήθηκαν για τα χρονοδιαγράμματα των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, αλλά και για το ζήτημα του παραβόλου, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κος Ιωάννης Καραβοκύρης και ο Αντιπρόεδρος κος Αθ. Παπαϊωάννου.

Ο Πρόεδρος κος Καραβοκύρης μίλησε για την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος του παραβόλου, λέγοντας χαρακτηριστικά:  “Την νομοθετική πρωτοβουλία, όπως θα ξέρετε, την έχει η Βουλή και η κυβέρνηση”.

Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ενδεχόμενη ρύθμιση για το παράβολο

Ο δε Αντιπρόεδρος κος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε σε ότι αφορά στο παράβολο και σε πιθανή νομοθετική ρύθμιση, λέγοντας πως αποτελεί απόφαση της Κυβέρνησης, όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1ον. Τα χρονοδιαγράμματα των Προκηρύξεων, εκτιμώντας πως η 2ΕΑ  μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει βγει, η δε 3ΕΑ κάποια στιγμή στις αρχές της άνοιξης.

2ον. Εάν γίνει μία τέτοια ρύθμιση, όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα πάνε πίσω και αυτά με τη σειρά τους θα επηρεάσουν και το χρονοδιάγραμμα της Γενικής εκπαίδευσης, που κατά πάσα πιθανότητα θα αφορά γύρω στα 150.000 άτομα.

3ον. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτοί που δεν πλήρωσαν παράβολο στις άλλες προκηρύξεις, να ζητήσουν ανάλογη ρύθμιση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την kathimerini.gr ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κος Καραβοκύρης και ο Αντιπρόεδρος κος Παπαϊωάννου είπαν:

Ηγεσία ΑΣΕΠ

 Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κος Καραβοκύρης

“Την νομοθετική πρωτοβουλία, όπως θα ξέρετε, την έχει η Βουλή και η κυβέρνηση.

Απλώς μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και η υπό την προϋπόθεση ότι είναι περιπτώσεις τέτοιες που οι άνθρωποι το δήλωσαν και το έδωσαν, γιατί, 3 € είναι ένας καφές σε ένα συνοικιακό καφενείο.

Να ήταν ένα μεγάλο ποσό, θα έλεγα εντάξει αλλά το κρατάω, όμως αυτό, που είναι ένα θέμα που φεύγει της δικής μας αρμοδιότητα της”

ο Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ κος Παπαϊωάννου

“Σε ό,τι αφορά το παράβολο φυσικά η απόφαση είναι της Κυβέρνησης και της Βουλής, αλλά θέλω να λάβετε δύο πράγματα υπόψη σας, διότι πάντα υπάρχει ένα «αλλά».

Πρώτον, υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα για να βγουν οι άνθρωποι της ειδικής αγωγής, η 2ΕΑ πιστεύουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει βγει, η 3ΕΑ που είναι και η μεγάλη προκήρυξη, κάποια στιγμή στις αρχές της Άνοιξης, πιστεύουμε να έχει βγει.

Εάν γίνει μία τέτοια ρύθμιση, όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα πάνε πίσω και αυτά με τη σειρά τους θα επηρεάσουν και το χρονοδιάγραμμα της γενικής εκπαίδευσης, που είναι και πολύς ο κόσμος, 150.000 άτομα εκτιμά το Υπουργείο Παιδείας ότι θα υποβάλουν αίτηση.

Άρα, φυσικά εσείς αποφασίζετε, απλώς να ξέρετε τις συνέπειες κάποιων πραγμάτων και τον κίνδυνο βέβαια να έρθουν και σε άλλες προκηρύξεις οι αντίστοιχοι άνθρωποι, που δεν πλήρωσαν το παράβολο, να ζητάνε ανάλογη ρύθμιση και για εκείνους. Αυτά ευτυχώς δεν τα αποφασίζουμε εμείς, τα αποφασίζει η Βουλή”.

Επιπροσθέτως

Τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών “Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων”, κατέθεσαν τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Μερόπη Τζούφη, ο Νίκος Φίλης και ο Κωνσταντίνος Μάρκου.

Η προτεινόμενη ρύθμιση

Η  Τροπολογία που έχει θέμα: “Προσκόμιση του παράβολου για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 & 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π.” είναι η ακόλουθη:

«Αιτήσεις, που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. χωρίς να συνοδεύονται από νομίμως εκδοθέν παράβολο δημοσίου Ταμείου, θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το Α.Σ.Ε.Π. για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των ως άνω προκηρύξεων, εφόσον οι υποψήφιοι εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος εκδώσουν και προσκομίσουν με αίτησή τους, ισόποσο παράβολο, ασχέτως ημερομηνίας εκδόσεως και εξόφλησης αυτού».

Στην δε Αιτιολογική Εκθεση τονίζεται μεταξύ άλλων πως:

H παρούσα διάταξη, καθίσταται δικαιολογημένη και αναγκαία, αφού με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται ασάφειες και αστοχίες, που παρατηρήθηκαν και οι οποίες οδήγησαν μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε αποκλεισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα προεκτάθηκαν, οδηγούν σε αποκλεισμό των υποψηφίων για διάστημα συνολικά τριών (3) ετών (διάρκεια ισχύος των πινάκων), κατά την διάρκεια των οποίων δεν δύνανται να προσληφθούν.

Το νομοσχέδιo εισάγεται αύριο Πέμπτη 12/12/2019 προς ψήφιση.

Δείτε την Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ αναλυτικά

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 Στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών

«Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων»

 Θέμα: «Προσκόμιση του παράβολου για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 & 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π.»

 Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία προκηρύξεως, μέσω Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. καθώς και η κάλυψη λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις ως άνω διατάξεις προβλέφθηκε, ότι το σύνολο των ως άνω θέσεων θα καλύπτονται με βάση τους πίνακες κατάταξης, τόσο μέσω μονίμων διορισμών όσο και μέσω της πρόσληψης αναπληρωτών. Δυνάμει των διατάξεων αυτών εξεδόθησαν οι υπ’ αρ. 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν προέκυψε σημαντικός αριθμός υποψηφίων, που αποκλείστηκαν από την διαδικασία λόγω τεχνικών προβλημάτων, που προέκυψαν κατά την διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των παραβόλων αξίας 3 €, που έπρεπε να συνυποβληθούν με την αίτηση κάθε υποψηφίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διάταξη, καθίσταται δικαιολογημένη και αναγκαία, αφού με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται ασάφειες και αστοχίες, που παρατηρήθηκαν και οι οποίες οδήγησαν μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε αποκλεισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα προεκτάθηκαν, οδηγούν σε αποκλεισμό των υποψηφίων για διάστημα συνολικά τριών (3) ετών (διάρκεια ισχύος των πινάκων), κατά την διάρκεια των οποίων δεν δύνανται να προσληφθούν.

Επιπροσθέτως, την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης για την επίλυση του ζητήματος υπερθεμάτισε με τη στάση του και το Α.Σ.Ε.Π. σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των Ετήσιων Εκθέσεων, ετών 2017 και 2018, του Α.Σ.Ε.Π..

 Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…

«Αιτήσεις, που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. χωρίς να συνοδεύονται από νομίμως εκδοθέν παράβολο δημοσίου Ταμείου, θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το Α.Σ.Ε.Π. για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των ως άνω προκηρύξεων, εφόσον οι υποψήφιοι εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος εκδώσουν και προσκομίσουν με αίτησή τους, ισόποσο παράβολο, ασχέτως ημερομηνίας εκδόσεως και εξόφλησης αυτού».

Οι προτείνοντες βουλευτές

 Τζούφη Μερόπη

Φίλης Νικόλαος

Μάρκου Κωνσταντίνος

_____________________

Δείτε σχετικά με το παράβολο

Απάντηση για παράβολο: Τι είπε στη Βουλή η Υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη

Δείτε ακόμη

Προγραμματισμός διορισμών: Τι ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών για τους εκπαιδευτικούς
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση