Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονικές εκλογές ΑΕΙ: Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηλεκτρονικές εκλογές ΑΕΙ: Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και των εκλογικών διαδικασιών-Ρύθμιση τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Στο ΦΕΚ B 5364 – 19.11.2021 δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 147084/Ζ1 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας με την οποία καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.  και ρυθμίζονται τα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και ζητήματα των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη:
α) των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.

(Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων) και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων τους (Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων, καθώς και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.),

β) των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π.

στα συλλογικά όργανα Σχολών ή Τμημάτων των ΑΕΙ, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. στη Σχολή ή στο Τμήμα υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αριθμό,

γ) των εκπροσώπων των κατηγοριών των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,

των διοικητικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, ήτοι στη Σύγκλητο, στην Κοσμητεία, στη Γενική Συνέλευση Σχολής, στη Συνέλευση ή στην Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα,

δ) των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.,

καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, ήτοι στη Σύγκλητο, στην Κοσμητεία, στη Γενική Συνέλευση Σχολής, στη Συνέλευση ή στην Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα, καθώς και στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4777/2021,

ε) των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Ε.Δ.Ε.).
Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5364 – 19.11.2021 

Δείτε επίσης

Φοιτητές Νομικής ζητούν πρόσβαση σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
Τυφλοί και με προβλήματα όρασης φοιτητές: Συνάντηση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (ΕΟΤ) και Υφ. Παιδείας Α. Συρίγου
Συνεργασία ελληνικών και βρετανικών ΑΕΙ στη μετά-Brexit εποχή: Συνάντηση Κεραμέως με τον Βρετανό Υπ. Παιδείας N. Zahawi
Ερευνα ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ: Το “μετέωρο βήμα” της επαγγελματικής αποκατάστασης των Ελλήνων φοιτητών
Υποτροφίες μέσω κληροδοτημάτων: Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2021
ΦΕΚ: Τεστ κορονοϊού στον ιδιωτικό τομέα-φοιτητές σε πρακτική άσκηση σε ιδιωτικούς φορείς

Πριν φύγετε

Νέες εκθέσεις Δικτύου Ευρυδίκη: Αφορούν σε 37 εκπαιδευτικά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών
 Χορήγηση αδειών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ): Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση