Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου έως 30.06 με “Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου έως την 30η Ιουνίου 2021 με την “Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ” – Οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών εκπροσώπων
Οδηγίες

για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20–04-2021 Εγκύκλιο.

Σύμφωνα με το έγγραφο

Κατ ́εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4745/2020 (A’ 214), εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ Β ́ 944), με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θα πρέπει να είναι κατ ́ ανώτατο χρονικό όριο η 30η.06.2021.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία υλοποιείται

μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία “Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ” της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση

καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα, όπως:

Α. Διαδικαστικά ζητήματα Εφορευτική Επιτροπή

Β. Πίνακες εκλογέων και υποψηφίων για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

Γ. Εκλογική διαδικασία

Χρονοδιάγραμμα

Προς διευκόλυνση των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, επισυνάπτεται χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά την τρέχουσα περίοδο και έως την 30η.06.2021.

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf τις Οδηγίες για ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δημοσίου

Δείτε σχετικά

Δημόσιο-Υπηρεσιακά Συμβούλια: Ηλεκτρονική ψηφοφορία για εκλογή αιρετών παντού
Σύστημα Ψηφοφορίας Ζευς: Hλεκτρονική η εκλογή εκπαιδευτικών στα Συμβούλια-Πως ψηφίζουμε ηλεκτρονικά
Ψηφοφορία ηλεκτρονικά: Ιδεοληψίες και πραγματικά δεδομένα | Αρθρο

Πριν φύγετε

 ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Καμία συμμετοχή ΕΕΠ-ΕΒΠ στα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση