Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονική Εκδοση Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Mobility Scoreboard Higher Education Background Report

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ηλεκτρονική Εκδοση Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Mobility Scoreboard Higher Education Background Report – Πίνακας Κινητικότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση 

Ηλεκτρονική Εκδοση Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Δημοσίευση Ηλεκτρονικής Εκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο «Mobility Scoreboard Higher Education Background Report
Ο Πίνακας Κινητικότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση δημοσιεύθηκε το 2016 (1η έκδοση) και συμπεριλαμβάνει 6 δείκτες σχετικά με :

  • την πληροφόρηση και την καθοδήγηση,
  • την προετοιμασία στις ξένες γλώσσες,
  • την μεταφορά των υποτροφιών και δανείων,
  • τη συμμετοχή των μη- προνομιούχων σπουδαστών,
  • την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και
  • την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών.

 

Η παρούσα δεύτερη έκδοση παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τους έξι δείκτες και την χαρτογράφηση των αλλαγών στις πολιτικές για τη διεθνή κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η έκθεση αφορά τις 38 Ευρωπαϊκές χώρες (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report-%E2%80%93-201819_en

Facebook

https://europa.eu/!Xb97fg

The report in PDF form 

Τι είναι το Δίκτυο Ευρυδίκη

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε το 1980 και  το 1995 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

Kαλύπτει τις χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις 3 χώρες της ΕΖΕΣ/ του ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν). Αποτελείται από τις Εθνικές Υπηρεσίες (National Units), οι οποίες αναπτύχθηκαν από τα εθνικά Υπουργεία Παιδείας  και την Ευρωπαϊκή Δ/νση (European Unit) η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό των δραστηριοτήτων του.

Ο στόχος του είναι διπλός:

να προωθήσει τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και να παρέχει πληροφορίες στο σύνολο των φορέων του εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη.

Κύριος όγκος δουλειάς του Δικτύου είναι η συγκριτική μελέτη και κωδικοποίηση των κείμενων εκπαιδευτικών νομοθεσιών (δομές, μεταρρυθμίσεις, τάσεις) για άμεση παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Διαμέσου της σύνταξης  συγκριτικών αναλύσεων  το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ παρέχει μια πλήρη ενημέρωση , καθιστώντας δυνατή τόσο την κατανόηση  της πολυμορφίας των εκπαιδευτικών συστημάτων  όσο και την αξιοποίηση των κοινών στοιχείων και τάσεων που διαμορφώνονται στην Ευρώπη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος εκδόσεων και πληροφοριών που καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως:

–          εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών και μεταρρυθμίσεις

–          χρηματοδότηση Σχ. Μονάδων και επιμόρφωση προσωπικού

–          διδασκαλία ξένων γλωσσών στα σχολεία   

–          Κοινωνία της Πληροφορίας της εκπαίδευσης

–          συνεισφορά των εκπ/κών συστημάτων στη δια βίου εκπαίδευση

–          προώθηση πολιτικού σχεδιασμού στην εκπαίδευση.

Δείτε σχετικά

Σχολικά και ακαδημαϊκά ημερολόγια στις χώρες της Ευρώπης
Δίκτυο Ευρυδίκη: Ηλεκτρονικές εκδόσεις στα Ελληνικά

Δείτε επίσης

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
10 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου: Από τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
Υποτροφίες διδακτορικών ΙΚΥ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση