Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ηλεκτρονική έκδοση Ευρυδίκη: Mobility Scoreboard-Higher education background report 2022/2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ηλεκτρονική έκδοση Ευρυδίκη: Mobility Scoreboard: Higher education background report 2022/2023 – Mαθησιακή κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και άρση των εμποδίων για μια ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών και ερευνητών.

Ηλεκτρονική έκδοση Ευρυδίκη

Η έκθεσηMobility Scoreboard: Higher education background report 2022/2023 πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη του «Πίνακα Κινητικότητας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςuropean Commissions Mobility Scoreboard) που αποτελεί ένα εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου των Ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την άρση των εμποδίων για μια ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών και ερευνητών.

Ηλεκτρονική έκδοση Ευρυδίκη

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ:

Ο Πίνακας Κινητικότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016. Έτος αναφοράς αυτής της έκδοσης είναι το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. Το διαδικτυακό  δια-δραστικό εργαλείο επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των τριών χρονικών σημείων των προηγούμενων εκδόσεων του 2016, 2019 and 2023 και μπορεί να αναζητηθεί στον σύνδεσμο: Mobility Scoreboard website

Η έκθεση χαρτογραφεί την πορεία προόδου 6 δεικτών: της πληροφόρησης και καθοδήγησης, της προετοιμασίας στις ξένες γλώσσες, της φορητότητας υποτροφιών και δανείων, της υποστήριξης των μη- προνομιούχων σπουδαστών, και της δυνατότητας αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από τη χρήση του European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών.

Η έκθεση αφορά τα 38 κράτη (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε. (Συν τις Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ελβετία, Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.)

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report-%E2%80%93-201819_en

Facebook

https://europa.eu/!Xb97fg

The report in PDF form 

Δείτε επίσης

Οδηγίες εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα έτους 2023-Ελληνική PISA | Εγγραφο 

Εγκύκλιος για αναστολή προσλήψεων-υπηρεσιακών μεταβολών-χορήγησης κανονικών αδειών και άδειες εκλογών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση